Verbreed je kennis met de workshop Chronisch Regionaal Pijnsyndroom (CRPS)

Verbreed je kennis met de workshop Chronisch Regionaal Pijnsyndroom (CRPS)

Het verbreden van je kennis aan de hand van een workshop, dat is helemaal niet zo’n slecht idee. Bij Letsel Opleidingen bieden we ook verschillende workshops aan om je kennis over een bepaald onderwerp te verbeteren. Op 6 oktober 2021 werd de workshop Chronisch Regionaal Pijnsyndroom (CRPS) gegeven door docent Arie van Vugt.

In deze workshop wordt een overzicht gegeven over het stellen van de diagnose Chronisch Regionaal Pijnsyndroom en differentiaal diagnostische overwegingen. Deze functionele stoornis kan geschaard worden onder de groep van niet objectiveerbare aandoeningen zoals Whiplash en bekkeninstabilteit en levert in de beoordeling vaak vragen en discussiepunten op. Een erg interessant onderwerp voor onder andere Medisch adviseurs, Verzekeringsartsen, Bedrijfsartsen, Letselschadeadvocaten, Schade-experts, Schadebehandelaars en Arbeidsdeskundigen.

Tijdens de workshop wordt ingegaan op de discrepantie die er veelal bestaat tussen functional impairment en beperkingen en hoe deze te beoordelen zijn in een medisch-juridische context. Het interpreteren van de resultaten en het maken van de vertaalslag naar functionerende beperkingen is maatwerk.

De workshop duurt 3 uur en na afloop  kun je de specifieke kenmerken van de diagnose Chronisch Regionaal Pijn Syndroom beter identificeren en interpreteren. Rapporten van expertise-artsen op dit vlak kun je daardoor beter begrijpen en uitleggen. Ook ben je beter in staat gerichte vragen aan een expertise-arts te formuleren.

Informatieve voorlichtingsbijeenkomst voor de opleiding tot Herstelcoach

Informatieve voorlichtingsbijeenkomst voor de opleiding tot Herstelcoach

Afgelopen dinsdag organiseerde Letsel Opleidingen B.V. een voorlichtingsbijeenkomst voor de opleiding Herstelcoach. De herstelcoach is een inmiddels niet meer weg te denken professional in het letselschadevak. Tijdens de opleiding leer je meer over de inhoud van het vak, de specifieke vaardigheden die de herstelcoach moet beheersen en oefen je samen met een acteur de specifieke gesprekstechnieken. Deze opleiding is niet alleen interessant voor Managers, Leidinggevenden, Letselschadeadvocaten, Schadebehandelaars, Schade-experts, Arbeidsdeskundigen en coaches, maar ook voor Loopbaanadviseurs, fysiotherapeuten, klachtfunctionarissen, medisch adviseurs, ergotherapeuten.

Manon Smit, Office Manager bij Letsel Opleidingen B.V. gaf samen met Marijke Levelink, Studiecoördinator bij Letsel Opleidingen B.V. en Herstelcoach bij de Bureaus een informerende presentatie over de opleiding. Onderwerpen als; Wat is het doel van herstelcoaching? Hoe ziet de opleiding eruit? Wat is de kans op een baan als herstelcoach? zijn aan bod gekomen.

“Het mooie aan deze opleiding is dat je niet alleen alles leert over het vak Herstelcoaching, maar ook een persoonlijke groei doormaakt.” aldus Manon Smit.

Om deel te nemen aan de opleiding moet je beschikken over minimaal een HAVO, VWO of MBO-4 diploma en enige kennis over de vaststelling van letselschade.

Heb je de voorlichtingsbijeenkomst gemist? Geen paniek! Op 10 december 2021 vindt er nog een online voorlichtingsbijeenkomst plaats, kijk op Voorlichtingsbijeenkomst opleiding Herstelcoach (online) – Letsel Opleidingen en schrijf je in!

Wil je meer informatie over de opleiding of een andere opleiding? Neem dan contact op met Letsel Opleidingen B.V. of schrijf je in voor Letsel Opleidingen.