Letsel Opleidingen pakt de cover van SCHADE magazine vanwege baanbrekende ontwikkeling opleidingshuis Personenschade

Letsel Opleidingen pakt de cover van SCHADE magazine vanwege baanbrekende ontwikkeling opleidingshuis Personenschade

Letsel Opleidingen, het vorig jaar opgerichte opleidingsinstituut dat zich specifiek richt op letselschadeprofessionals, heeft zijn plannen openbaar gemaakt over het opleidingshuis Personenschade. Er komt een nieuwe, baanbrekende opleiding die in 2021 van start gaat. Binnen één maand komt het gehele opleidingscurriculum Personenschade aan bod waarna het diploma direct kan worden behaald.

Met dit nieuws wist Francie Peters de cover van het SCHADE magazine te pakken, iets wat uitzonderlijk is. Reden voor het SCHADE magazine om een partij de cover te geven is de innovatieve manier van lesgeven, waardoor de opleiding voor personenschadeprofessionals betaalbaar, verfrissend en verdiepend is. En leuker.

“Toch gaan we minimaal dezelfde kwaliteit leveren”, geeft directeur Francie Peters aan. “Door introductie van een basistoets zorgen we ervoor dat iedereen op hetzelfde niveau instroomt en kan er meteen een verdiepingsslag gemaakt worden.”

Tijdens de opleiding zullen deelnemers vier weken lang gedurende drie volle dagen via Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) aan de slag gaan met de opgedane kennis van de zelfstudie. “Meer casuïstisch werken betekent automatisch dat er veel moet worden overlegd, gediscussieerd en samen moet worden gewerkt met andere deelnemers. Daardoor wordt het onderwijs aansprekender en leuker. Uiteraard gebeurt dit altijd onder het toeziend oog van professionele docenten”, aldus Francie. Daarnaast is er veel tijd en moeite gespendeerd aan het behalen van de benodigde onderwijs accreditaties. Deze nieuwe opleiding wordt dan ook een officiële post-hbo opleiding.

De eerste basistoetsen zullen in april of mei worden afgenomen. Het streven is om de nieuwe opleiding vanaf juni 2021 aan te bieden.

In SCHADE magazine dat vandaag op de mat is gevallen staat een interview met Francie waarin zij haar plannen nader toelicht.

Ontslag is veel meer dan je baan verliezen

Ontslag is veel meer dan je baan verliezen

Door de pandemie raken steeds meer bedrijven in zwaar weer en komen steeds meer mensen thuis te zitten. Wat zijn de mentale gevolgen van een ontslag? ,,Het is van belang dat je de controle weer terugkrijgt.”

Het zag er allemaal zo mooi uit de laatste jaren. Sinds het derde kwartaal van 2013 groeide de economie onafgebroken en was het aantal vacatures historisch laag. Tot rampjaar 2020. Afgelopen augustus telde Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 426.000 werklozen, 33 procent meer dan een jaar daarvoor. De meeste ontslagen vielen in de cultuursector en de reisbranche.

Omdat veel mensen hun eigenwaarde deels ontlenen aan hun werk, kan een ontslag hard aankomen. ,,Zo’n 10 tot 15 procent loopt emotioneel vast’’, zegt Janske van Eersel, die promoveert op de mentale gevolgen van ontslag. ,,Het zijn mensen die in tranen uitbarsten tijdens een sollicitatiegesprek of boos worden als ze eraan terugdenken.’’

Rouwproces
In haar werk als re-integratieadviseur ontdekte Van Eersel dat de geestestoestand na ontslag veel wegheeft van een rouwproces. ,,Er wordt iets afgepakt wat je niet kwijt wilt. Of je nu een relatie, dierbare of baan verliest: de mentale gevolgen zijn te vergelijken.’’ Ze spreekt uit ervaring: ook zij werd als re-integratieadviseur ontslagen en kreeg te maken met rouwklachten. ,,Ik had veel geïnvesteerd in mijn werk. Ik was een stukje van m’n identiteit verloren.’’

In haar promotieonderzoek ontdekte ze later dat jezelf verliezen in een baan een van de factoren is waardoor mensen bij ontslag lang blijven hangen in hun emoties. Een andere factor is dat ze het moeilijk kunnen accepteren. In de huidige crisis, waarin mensen niet worden ontslagen omdat ze hun werk slecht doen, maar omdat de financiële nood hoog is, speelt dat bijvoorbeeld volgens Van Eersel. Het kan ook leiden tot woede, wat in een rouwproces een slechte raadgever is.

Afwijzingen
Het is zaak om na ontslag niet in een negatieve spiraal terecht te komen. Een laag zelfbeeld kan leiden tot struisvogelgedrag. ,,Bij nieuwe sollicitaties krijg je ongetwijfeld te maken met afwijzingen. Die kunnen je het idee geven dat je het niet goed doet.’’
Van Eersel ziet voor werkgevers een belangrijke rol weggelegd om ervoor te zorgen dat ontslagen werknemers niet verdrinken in hun negatieve gevoelens. Aan hen de taak om duidelijk, eerlijk en empathisch te communiceren over een naderend ontslag. ,,Zorg voor een eindgesprek, waarin je iemand bedankt voor het werk, benadrukt wat er goed ging en waar iemand nog aan kan werken.’’

Zelf kun je ook actie ondernemen. ,,Ontslagen worden is de ultieme manier van de controle verliezen. Het is dus van belang dat je die controle weer terugkrijgt.’’ Biedt je werkgever geen eindgesprek? Vraag er dan zelf om als je daar behoefte aan hebt. ,,Denk vervolgens goed na welke dingen je buiten je werk om energie geven. Daardoor ben je beter in staat je ontslag te relativeren. Je bent naast werknemer ook ouder, partner, mantelzorger of sportmaatje. Je werk is niet het enige in je leven wat ertoe doet.’’

Bron: Lees dit artikel verder op AD.nl

Janske van Eersel verzorgt op donderdag 11 maart 2021 bij Letsel Opleiding de workshop “Rouwen om baanverlies”

Letsel Opleidingen behaalt keurmerk NRTO en registratie CrBKO

Letsel Opleidingen behaalt keurmerk NRTO en registratie CrBKO

Letsel Opleidingen, de in 2019 opgerichte onderwijsorganisatie die zich louter richt op letselschadeprofessionals, heeft met succes het accreditatieproces van de NRTO, de branchevereniging van private opleiders in Nederland, en het CrKBO afgerond. Met inschrijving in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CrKBO) voldoet Letsel Opleidingen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Juist omdat Letsel Opleidingen een nieuwe speler is, is het van belang dat de markt vertrouwen heeft in de kwaliteit van de opleidingen en de organisatie. Er is dan ook veel tijd en moeite gespendeerd aan het behalen van de benodigde onderwijs accreditaties. “Wij kunnen hiermee bewijzen dat wij een professionele onderwijsorganisatie zijn die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan”, aldus Francie Peters, de directeur van Letsel Opleidingen B.V.

“Ik ben er trots op dat wij als jonge organisatie deze registratie en accreditatie al hebben kunnen behalen.” Met het keurmerk van het NRTO conformeert Letsel Opleidingen zich aan de gedragscodes die door de NRTO zijn opgesteld.

De beginselen die in de gedragscodes centraal staan zijn:
• Zorgvuldigheidsbeginsel
• Rechtszekerheidsbeginsel
• Redelijkheidsbeginsel
• Betrouwbaarheidsbeginsel
• Kenbaarheidsbeginsel

Het keurmerk en de registratie zullen ook vermeld worden in het nieuwe overzichtsboekje van Letsel Opleidingen met het onderwijsaanbod voor het eerste half jaar van 2021. Dat boekje zal samen met de RekenHulp 2021 begin januari worden verstuurd.

Wil jij ook als eerste een gratis programmaboekje of rekenhulp 2021 ontvangen? Laat dan hier je gegevens achter voor 20 december 2020 (1 exemplaar per inschrijving)

Bron: schade-magazine.nl