Hoe interactief ben jij?

12 januari 2023 | Stadion Sparta Rotterdam

Volg een workshop, ontmoet nieuwe mensen uit jouw branche en start het nieuwe jaar met nieuwe kennis. Wil jij deelnemen? Schrijf je dan snel in via onderstaande button.

TicketsProgramma

Ticketinfo

Programma 2023

Onderstaand vind je het ochtend- en middagprogramma. De tickets zijn geldig voor de hele dag.
Wil je op de hoogte gehouden worden van dit event? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

OCHTENDPROGRAMMA

09:30 Ontvangst

10:00 De aftrap

10:25 Erik-Jan Bakker; lezing van over een actualiteit op rekenkundig gebied.
Bij de berekening van personenschade speelt inflatie een relevante rol. 2022 was het jaar van de uitzonderlijk hoge inflatie. Niet vreemd dat de vraag Rekent u niet met een te lage inflatie?de afgelopen tijd veelvuldig wordt gesteld. Deze vraag kan alleen goed worden beantwoord met een goed begrip van het nut en de toegevoegde waarde van de inflatie in een schadeberekening. In deze lezing worden het hoe en waarom van de rekencomponent inflatie uitgebreid toegelicht met voorbeelden uit de praktijk.

10:55 Deel 1 van de interactieve kennisquiz onder leiding van Roelof Hemmen

11:10 Jack Menke “Is het Bayesiaanse model bruikbaar in de letselschade?”
In de letselschaderegeling zien we dat medisch adviseurs het niet altijd met elkaar eens zijn als het gaat over de medische beoordeling van klachten en beperkingen van betrokkenen. Dat heeft vaak te maken met het feit dat aannames gedaan moeten worden omtrent toekomstige scenario’s. Binnen het strafrecht gebruikt men het Bayesiaanse model om te bepalen in welke mate de overtuiging van twee concurrerende hypothesen bijgesteld moet worden. In deze lezing wordt een fundering gelegd voor de vraag of deze methodiek van meerwaarde zou kunnen zijn in de letselschade.

11:40 Deel 2 van de interactieve kennisquiz onder leiding van Roelof Hemmen

12:00 Lunch

MIDDAGPROGRAMMA

Het middagprogramma bestaat uit 3 interactieve workshops. Het gaat daarbij om workshops op het gebied van Kennis, Vaardigheden en Externe Deskundigheid.

Workshop Kennis: Overlijdensschade in de praktijk onder leiding van Marco Zwagerman
Bij overlijdensschade worden de nabestaanden geconfronteerd met een uitgebreid scala van gevolgen. Dat zijn juridische en niet-juridische gevolgen. Naast het verdriet en de rouwverwerking, komt de vraag aan de orde hoe de financiële toekomst eruit ziet zonder de kostwinner. Ook rijst de vraag welke uitvaartkosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Dat vraagt van de letselschadeprofessional om specialistische kennis.

In deze workshop wordt vooral aandacht besteed aan het verzamelen van de voor de vaststelling van overlijdensschade noodzakelijke stukken. Het gaat dan om de voor vergoeding in aanmerking komende aspecten van overlijdensschade:
a. uitvaartkosten;
b. gederfd levensonderhoud;
c. affectieschade/shockschade

Workshop Externe Deskundigheid:  Pragmatisch rekenen onder leiding van Robert Withagen en Erik-Jan Bakker
Tijdens deze workshop worden verschillende rekenkundige invalshoeken belicht aan de hand van een casus met diverse rekenvoorbeelden. In dat kader staat de vraag centraal hoe een pragmatische benadering in een dossier van invloed kan zijn op de uitkomst van de schade en waar je als behandelaar van letselschadedossiers in het bijzonder alert op moet zijn. De workshop is daarnaast bedoeld om zoveel als mogelijk onderling kennis uit te wisselen over dit specifieke onderwerp.  

Workshop Vaardigheden: Ethische aspecten onder leiding van Bart Gevers
In de workshop “vaardigheden” gaan we aan de slag met het ethische aspect van het werk. Soms of meer regelmatig krijg je te maken met afwegingen die op een of andere manier ‘raken’ omdat het eigen of andermans morele geweten om aandacht vraagt. Hoe maak je de juiste (af-)wegingen zodat datgene wat je wilt en realiseert ook vanuit moreel oogpunt verantwoord is? Je gaat praktisch aan de slag met eigen casuïstiek en krijgt handvatten voor het zetten van de stappen die nodig zijn om te komen tot bredergedragen antwoorden, die meer rekening houden met verleden, heden en toekomst, rijker zijn aan perspectief en beter verdedigbaar.

13:00 Workshopronde 1

14:15 Workshopronde 2

15:15 Paneldiscussie onder leiding van Roelof Hemmen

16:00 Workshopronde 3

17:00 Afsluitende borrel – de 3e helft

7

Locatie

Stadion Sparta Rotterdam is de passende locatie voor dit event. Het thema van deze dag is ‘Hoe interactief ben jij?’ en dat is natuurlijk een gegeven waar een voetbalclub als Sparta iedere dag mee te maken heeft. Als je dat wilt krijg je de mogelijkheid een kijkje achter de schermen te nemen om inspiratie op te doen.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van dit event? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Sprekers & Docenten

Maak kennis met onze sprekers en docenten

Roelof Hemmen
Roelof Hemmen

Dagvoorzitter

“Ik ben op een podium net zo thuis als in een studio. In het Nederlands of in het Engels. Al 20 jaar. Het debat is mij dierbaar, een interview voor een volle zaal of in een online studio kan ongelooflijk intiem zijn, ik hou van interactie, en ik garandeer dat het ontstaat.”

Erik-Jan Bakker
Erik-Jan Bakker

Docent en senior rekenkundig expert

“Ooit afgestudeerd als medisch biologisch analist passen de werkzaamheden van rekenkundig expert mij zeer. Het vervaardigen van personenschadeberekeningen vereist een sterk analytisch vermogen en grote nauwkeurigheid.

De bijzonderheid van dit werk zit hem in de uitdaging om in elke casus de complexiteit te ontrafelen, de puzzelstukjes op de juiste plek te laten vallen, en dit vervolgens voor alle betrokken partijen begrijpelijk en transparant op papier te zetten. Het voornaamste doel van onze rapportages en berekeningen is om inzicht te geven, zodat partijen tot een gezamenlijke overeenstemming kunnen komen over de te vergoeden letselschade. Het geeft voldoening hier een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Marco Zwagerman
Marco Zwagerman

Docent en LSA-advocaat

Marco is 31 jaar advocaat, waarvan ruim 26 jaar letselschadeadvocaat. Altijd stond hij pal voor de rechten van letselschadeslachtoffers.

“Ik ben ik steeds op zoek naar mogelijkheden om de positie van letselschadeslachtoffers te verbeteren. In procedures en daarbuiten. Zo ben ik 6 jaar voorzitter geweest van ASP. Maar ook door het opleiden van jonge advocaten en anderen probeer ik de rechtshulp aan letselschadeslachtoffer te optimaliseren.

Mijn aanpak kenmerkt zich door intensieve samenwerking met andere disciplines waarin het letselschadeslachtoffer als mens centraal staat. De grootste uitdaging is om het beste resultaat voor het letselschadeslachtoffer te bereiken. Dat is alleen mogelijk als glashelder is waar het slachtoffer behoefte aan heeft en wat de belangen zijn van de aangesproken partij. Dat is mijn belangrijkste les.”

Robert Withagen
Robert Withagen

Docent en senior rekenkundig expert

Tijdens en na afronding van de studie Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Tilburg ben ik korte tijd als jurist werkzaam geweest in de advocatuur. Begin 2014 besloot ik het roer drastisch om te gooien, door mijn wettenbundel in te ruilen voor een rekenmachine. Op 1 maart 2014 ben ik in dienst getreden bij De Bureaus in de functie van Rekenkundig Expert. Het rekenwerk in de letselschadebranche biedt mij veel voldoening, omdat een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de uiteindelijke afwikkeling van letselschadedossiers. Ik zie het als een uitdaging om opdrachtgevers vanuit een neutrale, onafhankelijke positie de helpende hand te bieden door de schade van slachtoffers en nabestaanden op een nauwkeurige wijze te berekenen. Ook haal ik veel plezier uit het delen van mijn kennis tijdens cursussen en presentaties, hetgeen mede mogelijk wordt gemaakt door de samenwerking met Letsel Opleidingen.

Bart Gevers
Bart Gevers

Docent en eigenaar GOOconsult

Ernstig en met plezier geïnteresseerd in het ondersteunen van verbinding en ontwikkeling in al haar mogelijke verschijningsvormen. Mijn wens is mensen, groepen en organisaties te ondersteunen bij hun verlangen (weer) te kunnen verbinden met zichzelf en hun omgeving om het maximale van hun altijd immense potentieel naar buiten te kunnen laten komen. Tot ontwikkeling te laten komen…Na een aantal jaren zelf leiding te hebben mogen geven aan een middelgrote organisatie, ben ik inmiddels al weer ruim 20 jaar werkzaam als zelfstandig gevestigd organisatiepsycholoog. Ik geef mijn vakmanschap, passie en ambitie vorm door middel van werkzaamheden als consultant, (universitair) docent, trainer, coach, schrijver en programma-manager voor leiderschapsprogramma’s.

Visie en focus “de kunst van minimaal organiseren voor maximaal rendement”

Jack Menke
Jack Menke

Forensisch arts en medisch directeur van FARR (spreker ochtendprogramma)

Jack Menke is Forensisch arts en medisch directeur van Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond (FARR) Hij is secretaris van het Forensisch Medisch Genootschap FMG en de Regionaal Coordinerend Expert (RCE) Kindermishandeling in de politieregio 7. Jack heeft gestudeerd in Leiden. Hij is naast als Forensische arts ook geregistreerd als Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) en is tot 2016 (in totaal 15 jaar) hoofdzakelijk in Afrika werkzaam geweest.  

Voor dit event hebben wij nog

kaarten beschikbaar.

Over Letsel Opleidingen

Wij bieden onderwijs specifiek toegespitst op de praktijk van de letselschadeprofessional. Onze docenten hebben ieder voor zich hun eigen kennis in de letselschadebranche. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat jij jezelf blijft ontwikkelen.

© 2019 – Letsel Opleidingen | Disclaimer | Privacy statement | Algemene voorwaarden