Cursus Zelfstandig ondernemer - arbeidsdeskundig & rekenen

Welke informatie heeft de arbeidsdeskundige nodig om het onderzoek te kunnen doen?

INSCHRIJVEN

Deze cursus bestaat uit twee dagdelen; het arbeidsdeskundige en rekendeel. Deze cursussen zijn zowel in combinatie als afzonderlijk van elkaar te boeken. Profiteer van de gunstige combinatiekorting!

Arbeidsdeskundig deel

In de letselschaderegeling krijgen wij steeds meer te maken met zelfstandig ondernemers. De arbeidsmarkt is aan het veranderen. Naast de meer traditionele MKB-ers is met name het aantal ZZP-ers sterk toegenomen. De verzekeringsgraad is relatief laag en daarom worden zelfstandig ondernemers vanaf het eerste moment geconfronteerd met financiële vraagstukken. Dat vraagt van de letselschadeprofessional specialistische kennis.

Partijen kunnen met elkaar van mening verschillen over de behoefte aan huishoudelijke hulp en het verlies zelfwerkzaamheid. Of verwachten beiden dat het om een grotere schadepost en willen deze deskundig beoordeeld hebben. De arbeidsdeskundige is de deskundige die onderzoek kan doen naar de omvang van deze schadeposten. Maar hoe gaat de arbeidsdeskundige te werk? Wat zijn de onderzoeksmethoden, welke normen of hulpsystemen zijn er? Welke informatie heeft de arbeidsdeskundige nodig om het onderzoek te kunnen doen?

Besproken wordt:

  • De rol van de arbeidsdeskundige
  • Vraagstelling
  • Analyse van het bedrijf en taak- en functieanalyse
  • Financiële quickscan
  • Knelpuntenanalyse
  • Vervangende arbeid, voorzieningen, organisatiewijzigingen
  • Samenwerking met AOV-verzekeraar
  • Re-integratie
  • Casuïstiek

Rekenkundig deel

Het begeleiden en bepalen van letselschade van een zelfstandig ondernemer vergt specialistische kennis. Met name ondernemers worden vanaf het eerste moment van arbeidsongeschiktheid vaak geconfronteerd met financiële vraagstukken, zeker als er geen sprake is van een adequate arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Tevens is er, anders dan bij werknemers, sprake van grotere onzekerheid. Waar arbeidsongeschiktheid bij werknemers meestal goed geregeld is, valt bij een ondernemer de inkomensstroom meteen droog wanneer het arbeidsvermogen (tijdelijk of langdurig) is aangetast.

DOCENTEN

Peter van der Ham
Arbeidsdeskundig deel

Erik-Jan Bakker
Rekenkundig deel

Opleidingen ter inspiratie!