Cursus De zelfstandig ondernemer - Juridisch, Arbeid & Rekenen

3 PE-punten per onderdeel

De arbeidsmarkt is aan het veranderen en is het aantal ZZP-ers sterk toegenomen. Dit vraagt van de letselschadeprofessionals om specialistische kennis.

INSCHRIJVEN

In de letselschaderegeling krijgen wij steeds meer te maken met zelfstandig ondernemers. De arbeidsmarkt is aan het veranderen. Naast de meer traditionele MKB-ers is met name het aantal ZZP-ers sterk toegenomen. De verzekeringsgraad is relatief laag en daarom worden zelfstandig ondernemers vanaf het eerste moment geconfronteerd met diverse vraagstukken. Dat vraagt van de letselschadeprofessional om specialistische kennis.

Deze cursus bestaat uit drie dagdelen; het juridische, het arbeidsdeskundige en het rekenkundig deel. Deze cursussen zijn zowel afzonderlijk als in combinatie met het rekenkundige deel te boeken.

Profiteer van de gunstige combinatiekorting!

Juridische deel

In het dagdeel “juridisch” komen de juridische beginselen van het schadevergoedingsrecht aan de orde en de specifieke juridische aspecten bij zelfstandigenschade. De jurisprudentie wordt uitgediept en geanalyseerd. Ook aan de orde komt het bewijs van schade, zowel juridisch als praktisch.

Doelstelling:

Na afloop van deze cursus ken je de specifieke juridische elementen die betrekking hebben op de positie van de zelfstandig ondernemer in de letselschade. Je kent de meest recente jurisprudentie op dit vlak en je hebt handvatten gekregen om deze kennis in de praktijk ook toe te passen.

Arbeidsdeskundige deel

In het arbeidsdeskundige deel gaat het over het belang van proactief handelen en behoud van de continuïteit van het bedrijf.

Onderwerpen:

 • De rol van de arbeidsdeskundige
 • Vraagstelling
 • Analyse van het bedrijf en taak- en functieanalyse
 • Financiële quickscan
 • Knelpuntenanalyse
 • Vervangende arbeid, voorzieningen, organisatiewijzigingen
 • Samenwerking met AOV-verzekeraar
 • Re-integratie
 • Casuïstiek

Doelstelling:

Na afloop van deze cursus ken je de specifieke arbeidsdeskundige elementen die betrekking hebben op de positie van de zelfstandig ondernemer in de letselschade. Je weet wat er voor nodig is om de continuiteit van het bedrijf van een zelfstandig ondernemer te behouden en wat je zelf aan dit proces kunt bijdragen.

Rekenkundige deel

Het begeleiden en bepalen van letselschade van een zelfstandig ondernemer vergt specialistische kennis. Met name ondernemers worden vanaf het eerste moment van arbeidsongeschiktheid vaak geconfronteerd met financiële vraagstukken, zeker als er geen sprake is van een adequate arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Tevens is er, anders dan bij werknemers, sprake van grotere onzekerheid. Waar arbeidsongeschiktheid bij werknemers meestal goed geregeld is, valt bij een ondernemer de inkomensstroom meteen droog wanneer het arbeidsvermogen (tijdelijk of langdurig) is aangetast.

Voor juristen is het zaak om bij zelfstandigenschades goed in het oog te houden welke oplossingen ons rechtssysteem biedt. Het is immers de jurist die de uitgangspunten dicteert die door de rekenkundige als uitgangspunt worden genomen voor zijn berekening.

Onderwerpen

 • Hoe komt het inkomen van een ondernemer tot stand?
 • Welke informatie is benodigd?
 • Hoe bepalen we het hypothetisch inkomen?
 • Wat is de rechtsvorm van de onderneming?
 • Hoe gaan we om met de auto van de zaak en privékosten via de zaak
 • Vervanging van de ondernemer
 • AOV-uitkeringen
 • Re-integratie
 • Fiscale aspecten schadevergoeding ondernemers

Doelstelling:

Na afloop van deze cursus ken je de specifieke rekenkundige elementen die betrekking hebben op de positie van de zelfstandig ondernemer in de letselschade. Je kent de specifieke elementen van het inkomen van de zelfstandige en je kunt daardoor ook de juiste voorbereidingen treffen voor het (laten) berekenen van een schade.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten, Arbeidsdeskundigen.

Te behalen PE-punten: 3 per onderdeel

DOCENTEN

Freek Schultz
Juridisch deel

Peter van der Ham
Arbeidsdeskundige deel

Erik-Jan Bakker
Rekenkundig deel

Opleidingen ter inspiratie!