Onze docenten

Trots en blij zijn wij met ons team docenten. Ieder met zijn of haar eigen specialisatie.

Amar El Ajjouri

Amar El Ajjouri

Oprichter en trainer PH Neutraal

Amar doceert, presenteert, acteert, traint en en regisseert. Dat doet hij al sinds hij kan praten en al ruim 20 jaar professioneel. Amar is geboren in Marokko en getogen in Den Haag. Kortom Couscous met een kuiltje jus. Amar ontwikkelde diverse theatervoorstellingen. Hij stond op de planken met verschillende cabaretshows. Met zijn (levens)ervaring weet Amar de meest uiteenlopende doelgroepen te verbinden en te inspireren.

Edwin Audenaerde

Edwin Audenaerde

Gecertificeerd register arbeidsdeskundige, gerechtelijk- en zorgschade deskundige

Na het afronden van de post hbo-opleiding arbeidsdeskundige heeft Edwin een aantal jaren als arbeidsdeskundige bij het UWV gewerkt. Vanaf 1997 werk ik in de letselschadepraktijk.
Edwin houdt zich bezig met re-integreren van letselschadeslachtoffers waarbij ik ben gespecialiseerd in traumatisch hersenletsel en complexe orthopedische letsels, vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid, would-be onderzoeken en zorgschade.
Edwin is gerechtelijk deskundige en als zodanig opgenomen in het LRGD (gecertificeerd en geregistreerd). Sinds 2017 is Edwin ook zorgschadedeskundige.
Momenteel bekleed Edwin de zetel voor de NVvA in de Letselschaderaad en in dat kader is hij zeer nauw betrokken bij Handreiking Zorgschade en de Handreiking traumatisch Hersenletsel.
Ook heeft Edwin meerdere docentschappen gehad, onder meer bij OSR en NIBE-SVV.

ing. Erik-Jan Bakker

ing. Erik-Jan Bakker

Docent rekencursussen

Na afronding van zijn hbo-studie Medische Biologie is Erik-Jan als analist een aantal jaren werkzaam geweest bij diverse wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Door omstandigheden heeft hij een switch gemaakt naar de IT en heeft hij vervolgens, na diverse opleidingen, als technisch projectleider gewerkt bij een groot automatiseringsbedrijf voor het uitvoeren van diverse migratietrajecten van IT-systemen. Het analyseren en doorgronden van complexe situaties, het vervolgens in kaart brengen van diverse mogelijke oplossingen met oog voor detail, zijn werkzaamheden die hem erg aanspreken en die hij met veel plezier doet. Als trainer maakt hij studenten wegwijs in de wereld van de personenschadeberekeningen.

Jacqueline Bakker

Jacqueline Bakker

Docent Opleiding Herstelcoach

Afgestudeerd ergotherapeut in 1988, o.a. een eerstelijns kinderergotherapiepraktijk gerund, 20 jaar eigenaar van Factum, werkzaam in het sociaal domein, interesse in de mens, het optimaliseren van eigen mogelijkheden bij tegenslagen zodat de cliënt verder kan met zijn leven, werkzaam als docent voor interne en externe opleidingen, waarbij de de brug tussen theorie en praktijk van essentieel belang is.

Aart de Boon

Aart de Boon

Eigenaar Boon-uscoaching

Aart was in verschillende rollen werkzaam in de letselschadebranche. Hij was actief betrokken bij verschillende bestuurlijke gremia van de beroepsgroep register arbeidsdeskundigen en stond mede aan de basis van de certificering van dat beroep. Zijn overtuiging is dat veranderingen in organisatie/ werkprocessen worden bewerkstelligd door inhoudelijke kennis steeds te combineren met competentie ontwikkeling en dit vooral in samenhang te zien (INCOSA).

Claudia Camu

Claudia Camu

Eigenaar Connectuition

Na ruim 15 jaar in de verzekeringsbranche te hebben gewerkt (van schadebehandelaar tot manager) kwam Claudia tot de conclusie dat het trainen en coachen van collega’s en medewerkers haar toch het gelukkigst maakte. Haar expertise ligt op het vlak van menselijk gedrag, interactie en communicatie. Enerzijds is zij mateloos gefascineerd door de neurologische en psychologische aspecten daarvan en anderzijds weet zij dat het een wezenlijk deel van ons succes op zakelijk en persoonlijk vlak bepaalt. Haar missie is dan ook om mensen aan te zetten de allerbeste versie van zichzelf te worden, zodat hun resultaten op elk vlak verbeteren, zij zelfbewuster door het leven gaan en bruisen van energie.

Lydia Charlier

Lydia Charlier

Advocaat, MfN Mediator at Beer advocaten, Owner | MfN Mediator | Rechtbankmediator | Zakelijk gespreksleider | Trainer | Gecertificeerd Coach at Charlier Consult

Mens, Mediator en Meester.
Professionele Verbinder. Helpt organisaties om te gaan met conflicten, voortvarend te de-escaleren en duurzame oplossingen te bereiken in zakelijke samenwerkingsrelaties, arbeidsconflicten, verzekeringskwesties en letselschadezaken.
Een goed gesprek hebben met een ervaren, resultaatgerichte communicatieprofessional met een heldere “can do“ aanpak? Met een bemiddelaar met gevoel voor zowel organisatie-vraagstukken als de individuele situatie?

Credo van Lydia:
De wet bepaalt wat mag.
Wat je wilt,
bepaal je zelf.

Janske van Eersel

Janske van Eersel

Psycholoog | Promovendus | Spreker | Trainer

Janske van Eersel is psycholoog en buitenpromovendus, gespecialiseerd in rouwen om baanverlies. Sinds 2015 verricht zij samen met prof. dr. Paul Boelen en prof. dr. Toon Taris van de Universiteit Utrecht onderzoek naar dit fenomeen. Zij verzorgt regelmatig trainingen voor professionals, als ook voor ervaringsdeskundigen. Tevens begeleidt zij cliënten die zijn vastgelopen in dit rouwproces met een kortdurende gerichte interventie, de transitietraining omgaan met baanverlies, waarbij zij ook gebruikt maakt van haar jarenlange ervaring in de re-integratiebranche.

Bart Gevers

Bart Gevers

Eigenaar / directeur van GOOconsult

Bart is organisatiepsycholoog en eigenaar / directeur van GOOconsult. Hij levert hoogwaardige en op maat toegesneden diensten op het vlak van organisatie-, leiderschap- en managementontwikkeling. Hij houdt zich bezig met het op authentieke wijze vormgeven en begeleiden van leer- en ontwikkelprocessen in organisaties. Dat doet hij ander andere door het faciliteren van organisatieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling.

Kenmerkend in de benadering van Bart is de pragmatische en praktijkgerichte aanpak (ervaringsleren staat centraal). Hij heeft een uitgesproken focus op en passie voor werkelijke klantgerichtheid en is expliciet in zijn keuze voor helder en tegelijkertijd verbindend leiderschap. Breed gedragen eigenaarschap en betrokkenheid zijn hierbij kernthema’s.

Visie & focus “de kunst van minimaal organiseren voor maximaal rendement”

Peter van der Ham

Peter van der Ham

Registerarbeidsdeskundige en gerechtelijk deskundige at Artoos Van der Ham Raijmakers

Peter van der Ham is na zijn studie bij een verzekeringsmaatschappij gaan werken in de letselschaderegeling. Eerst in de binnendienst, vanaf 1990 in de buitendienst. In 1994 heeft hij de opleiding tot arbeidsdeskundige gevolgd en vanaf 1995 is hij als (register-)arbeidsdeskundige werkzaam. Eerst bij Centraal Beheer (letselschade en AOV) en later bij De Amersfoortse (AOV). Hij is gespecialiseerd in letselschade met zelfstandigen, onderzoeken naar would-be, onderzoeken naar huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid en AOV-beoordelingen. In 2010 heeft hij de opleiding tot gerechtelijk deskundige afgerond en vanaf 2012 is hij actief als onafhankelijk arbeidsdeskundige. Eerst samen met Hilde Artoos en vanaf 1 januari 2019 met Dirk Raijmakers, samen in expertisebureau Artoos Van der Ham Raymakers (AVR Expertise). AVR Expertise werkt uitsluitend in opdracht van twee partijen of in opdracht van de rechtelijke macht.

Mr. Gerrit Hulsbergen

Mr. Gerrit Hulsbergen

Eigenaar Pi-Advice

Gerrit heeft een zeer ruime ervaring als adviseur/consultant voor verzekeraars-, als aan de zijde van de benadeelde partij en als onafhankelijk bemiddelaar/ mediator. Hij was betrokken bij verschillende ontwikkelingen in de letselschade branche. Daarnaast is hij al geruime tijd betrokken bij verschillende opleidingen binnen de letselschade branche. (EUR mastercourse A&V, basisdocent OSR MZL opleiding, docent Quasir Opleiding Herstelcoach Letselschade, incompany trainer harvard onderhandelingsvaardigheden en minnelijke geschiloplossing).

Dr. Onno de Klerk

Dr. Onno de Klerk

Psychiater

Onno de Klerk werd opgeleid in het UMC te Leiden (geneeskunde) en in GGZ Drenthe (psychiatrie). Hij promoveerde op neuroimaging bij depressieve stoornissen (RU Groningen, 2011). Stemmingsstoornissen is zijn primaire interessegebied, naast traumagerelateerde stoornissen. Hij heeft veel ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van acute en ernstige psychiatrische stoornissen. Naast Psyon werkt hij als freelance psychiater in Noord-Nederland.

Stanneke Kusters

Stanneke Kusters

Social Psychologist, trainer & coach

Op vele manieren komt de passie van Stanneke voor menselijk gedrag en communicatie tot uiting, van de keuze voor de studie Psychologie tot haar vele en verre reizen. Door haar natuurlijke interesse in de psyche en het gedrag van de mens is zij zeer bevlogen in haar werk als trainer. Als trainer -en als yogadocent- ziet zij zichzelf als instrument dat dient om de groep of het individu te begeleiden in haar ontwikkeling waarbij het gaat om de (leer) behoefte van dat moment. Om jezelf als instrument goed te onderhouden en te blijven verbeteren werkt zij continue aan haar eigen ontwikkeling, leert zij van de lessen uit haar ervaringen en de feedback die zij graag van anderen ontvangt. Stanneke is ervan overtuigd dat zelfinzicht, zelfacceptatie en begrip voor anderen de basis zijn voor een gezond zelfbeeld, effectieve communicatie, prettige relaties en optimale samenwerking. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag, ervaring en groei zijn hierbij het uitgangspunt.

Sarah Moss

Sarah Moss

Neuropsychologe

GGZ Psycholoog Sarah Moss volgde de opleiding psychologie aan de Universiteit Leiden (afstudeerrichtingen klinische psychologie & organisatiepsychologie). Sinds 2010 is zij werkzaam in het vakgebied medische psychologie vanwege haar interesse in de relatie tussen lichamelijke aandoeningen en (neuro-) psychologische klachten. Naast haar werk als neuropsycholoog en supervisor bij Psyon, is zij werkzaam in een ziekenhuis en de GGZ.

Remco Oranje

Remco Oranje

Docent Communicatie

Remco werd 4 jaar geleden trainer bij een franchise organisatie. Sinds begin 2019 is hij voor zichzelf gestart met communicatie, sales- en drijfveer cursussen. Sinds 2015 is hij lid van de trainersgilde voor de opleiding van Herstelcoach en daar het diploma behaald. Remco is docent van module “Stijlflexibiliteit”. De letselschade branche triggert hem enorm omdat deze binnen 1 dossier met diverse partijen moet communiceren. Hij kon dankzij deze opleiding ook heel goed zien dat alle salestechnieken prima aansluiten bij de communicatie stukken die de letselschade branche met zich meeneemt. Communicatie blijft van essentieel belang als je moet werken met een betrokkene en een verzekeringsmaatschappij, dus partijen met tegengestelde belangen.

Robert Withagen

Robert Withagen

Docent Workshop Zelfstandig Rekenen

Robert Withagen is Rekenkundig Expert Personenschade bij De Bureaus

Francie Peters

Francie Peters

Directeur De Bureaus

Na voltooiing van Francie haar studie rechtsgeleerdheid en daarna de postdoctorale studie Zeerecht, werkt zij sinds 1994 in de verzekeringswereld en vanaf 2002 is Francie werkzaam in het letselschadevak. Sinds 2009 houdt zij zich heel intensief bezig met de ontwikkeling van het vak herstelcoaching. Francie is er van overtuigd dat deze vorm van coaching een grote meerwaarde kan hebben in de afwikkeling van letselschadedossiers, met name van whiplashschades. Vanaf het begin is zij betrokken bij de herstelcoachopleiding en is docent van de inleidende module en van de module rapporteren.

Freek Schultz

Freek Schultz

Eigenaar Schultz Advocatuur

Freek studeerde in 1994 af aan de RUG bij prof mr. F.T. Oldenhuis. Aansluitend startte hij mijn loopbaan in de advocatuur. Freek heeft vervolgens een tijd de directie gevoerd van een schaderegelingskantoor. Sinds 2015 is hij weer advocaat, met nu ook weer de nadruk op procederen in letselzaken. Freek geeft college bij het vak letselschade en beroepsziekten. Daarnaast is hij docent OSR, waarbij hij doceert over (juridische aspecten van) schadeposten. Dit jaar is Freek gestart met zijn eigen kantoor Schultz Advocatuur; hierbij richt hij op bijstand in zaken die buiten rechte niet of lastig op te lossen zijn.

Edwin van Slooten

Edwin van Slooten

Managing Director at Letselschadebureau Kloppenburg

Edwin is ruim 25 jaar werkzaam binnen de letselschadebranche. Vooral communicatie die moeizaam verloopt heeft altijd zijn vergaande interesse gehad. Met de vele ervaringen en aanwezige kennis als achtergrond geeft Edwin met veel plezier cursussen en workshops over dit onderwerp.

George Smits

George Smits

Psycholoog

George Smits is coach, trainer, mediator en psycholoog en doceert aan Universiteit van Tilburg, bij SSR en IMFO. Hij heeft jarenlange ervaring met complexe mediation- en coachingstrajecten en begeleidt professionals en organisaties bij turbulente emotionele situaties en bij stadia van verandering. Hij geeft veel lezingen en schreef het boek emotie management.

Ons actuele programma

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief