Juridische aspecten van herstelcoaching

€ 325,- | Utrecht
INSCHRIJVEN

De herstelcoach is inmiddels een vaste waarde als het gaat om herstelgerelateerde dienstverlening. Met de opening van het NIVRE-register voor herstelcoaches is een nieuwe fase van professionalisering aangebroken. Daardoor is het aanbod van deskundige herstelcoaches toegenomen. Desalniettemin is er ook nog onduidelijkheid over welke rol de herstelcoach nu precies speelt en wat een herstelcoachtraject inhoudt. Dat zorgt ervoor dat de herstelcoach soms op basis van een verkeerd verwachtingspatroon wordt ingezet. Deze workshop wil duidelijkheid scheppen over de vraag in welke gevallen de herstelcoach van meerwaarde kan zijn en wanneer niet.

Inhoud workshop

 1. Herstelgerelateerde dienstverlening in het algemeen
 2. De rol van de herstelcoach
 3. Juridische aspecten van herstelcoaching

Onderwerpen

 • De vijf vormen van herstelgerelateerde dienstverlening
 • De ontstaansgeschiedenis van herstelcoaching in de letselschade
 • Doelstelling van een herstelcoachtraject
 • De vijf gouden regels van herstelcoaching
 • Hoe gaat het recht om met niet-materiële wensen?
 • Welke rol speelt de schadebeperkingsplicht?
 • Kan de herstelcoach eenzijdig worden benoemd?
 • Bespreken van casuïstiek

Deelnemers aan de workshop kunnen van tevoren vragen indienen die in de presentatie zullen worden meegenomen.

Doelstelling
Na afloop van deze workshop kun je beter beoordelen wanneer een herstelcoach van meerwaarde is in een letselschadedossier en waarom dat zo is. Je begrijpt wat de huidige positie van de herstelcoach is in het letselschadevak en kent de juridische aspecten die op dit moment duidelijk zijn, alsmede de juridische aspecten waarover nog discussie bestaat.

Interessant voor
Letselschadeadvocaten en academisch geschoolde juristen.

Niveau
Deze cursus wordt aangeboden voor professionals met een academische vooropleiding of met academisch denkniveau.

Vooropleiding
Minimaal vwo / wo

DOCENT

Francie Peters

Opleidingen ter inspiratie!