Selecteer een pagina
Francie Peters

Docent

Francie Peters
Telefoon
030 204 10 90
Email
info@letselopleidingen.nl

Andere docenten

George Smits
George Smits
Telefoon
030 204 10 90
Email
info@letselopleidingen.nl
Jaqueline Bakker
Jaqueline Bakker
Telefoon
030 204 10 90
Email
info@letselopleidingen.nl
Remco Oranje
Remco Oranje
Telefoon
030 204 10 90
Email
info@letselopleidingen.nl
Stanneke Kusters
Telefoon
030 204 10 90
Email
info@letselopleidingen.nl
INSCHRIJVEN
BCN Rotterdam

Trainingslocatie

BCN Rotterdam
Barbizonlaan 25, 2908 MB Capelle aan den IJssel
Categorie

Next Event

QR Code

Datum

06 okt 2020

Kosten

€ 4.499,- (ex btw)

Labels

8-Daagse opleiding herstelcoaching

Opleiding Herstelcoach 2020

De herstelcoach is een inmiddels niet meer weg te denken professional in het letselschadevak. In deze opleiding leer je meer over de inhoud van het vak, de specifieke vaardigheden die de herstelcoach moet beheersen en oefen je samen met een acteur de specifieke gesprekstechnieken. Deze opleiding is door het SNRO geaccrediteerd op HBO-niveau. Na het volgen van deze opleiding bestaat de mogelijkheid om je in te schrijven in het NIVRE deskundigenregister (check voor meer informatie daaromtrent www.nivre.nl).

Meld je hier aan voor de voorlichtingsbijeenkomst herstelcoaching op 18 juni en 11 september 2020.

Inhoud van de lesdagen HC7
1. Herstelcoach – visie of product?
2. De inrichting van het zorgsysteem rondom betrokkene
3. Stijlflexibiliteit
4. Wie ben ik als herstelcoach
5. Coachingstechnieken
6. Psychosociale basiskennis
7. Rapporteren en communiceren plan van aanpak

Dag 1: Herstelcoach – visie of product?
Doel en uitgangspunten van herstelcoaching
Op deze dag komt de ‘waartoe-vraag’ aan de orde. Wat onderscheidt de herstelcoach van andere professionals? Een breed veld van het vak wordt geschetst: je leert wat de rechten, plichten en bevoegdheden van de herstelcoach zijn. Wat zijn ook de grenzen aan het vak, wat is precies de ruimte van de herstelcoach? Hoe is herstelcoaching ingebed in het veld van de letselschade? Wie zijn de stakeholders? Wat is de positie van het slachtoffer. Welke route heeft het slachtoffer doorlopen voor deze bij de herstelcoach komt?

Er wordt bij de deelnemers kennis over de vaststelling van letselschade verondersteld.

Dag 2: De inrichting van het zorgsysteem rondom betrokkene
Tijdens deze dag worden de volgende vragen beantwoord:
–          hoe zit het Nederlandse zorgsysteem in elkaar?
–          hoe worden de beperkingen en vooruitzichten van een betrokkene vastgesteld?
–          welke zorg en voorzieningen passen bij welke beperkingen (indicaties)?
–          wie kan die passende zorg en voorzieningen leveren?
–          welke kosten zijn daarmee gemoeid en hoe zit het vergoedingensysteem in elkaar?
–          is er voorliggende wet- en regelgeving die aangewend kan of moet worden?
–          wat is de rol van de mantelzorger?
–          welke rol speelt de herstelcoach?

Dag 3: Stijlflexibiliteit
Deze dag draait om effectief communiceren met oog voor de drijfveren van je gesprekspartner. Dit doen we op basis van de 7 verschillende drijfveren van Prof. Clare W. Graves. Welke drijfveren zijn dominant? (Je maakt van tevoren een online test). Hoe herken ik de drijfveren van mijn diverse gesprekspartners? Hoe zorg ik dat ik de gesprekspartner optimaal bejegen op basis van zijn/haar drijfveer? Hoe pas ik de communicatie aan op mijn gesprekspartner?

Dag 4: Wie ben ik als herstelcoach
De competenties van de herstelcoach worden in kaart gebracht. Hoe zit je persoonlijk profiel in elkaar, wat zijn je ontwikkelpunten. Wat wordt verwacht van een herstelcoach? Wat te doen met de eigen oordelen en de wens om te sturen? Heb je angst om te confronteren? Ook komt de ijsbergtheorie van Mc. Clelland aan de orde, evenals je kernkwaliteiten belemmerende overtuigingen.

Dag 5 + 6: Coachingstechnieken
Deze dag draait om communicatie en integraal coachen. Verschillende vormen van coaching komen aan de orde zoals oplossingsgericht coachen, positief coachen en systematisch coachen. Hoe pas je competenties toe: hoe blijf je onafhankelijk met een open blik naar jouw zaak kijken? Competenties die je nodig hebt zijn o.a. bekrachtigen, wakker maken, ondersteunen, erkennen en positief bevestigen. Hoe ga je om met weerstanden, slachtoffergedrag en passiviteit? Kun je een goede procesbegeleider zijn? Hoe stimuleer je het nemen van regie door betrokkene en hoe ondersteun je betrokkene om tot eigen plannen te komen. Hoe ver ga je om het commitment van betrokkene te toetsen? De dramadriehoek versus de winnaarsdriehoek wordt behandeld evenals de diverse conflictstijlen. Met behulp van het interventiemodel (elkaar coachen)  leer je om een ‘nog betere’ herstelcoach te worden. Verder komt aan de orde hoe je bepaalt welke betrokkene wel, en welke betrokkene niet geschikt is voor herstelcoaching. Wanneer moet je erkennen, meegaan en ondersteunen en wanneer moet je kritisch zijn en confronteren?

Tijdens deze 2 lesdagen oefen je twee keer met een acteur. In dat kader komen bijvoorbeeld het intakegesprek, het voortgangsgesprek, het gesprek met betrokkene en anderen (b.v. familie), het gesprek met een niet gemotiveerde betrokkene en het gesprek met een betrokkene die zich niet aan de afspraken houdt aan de orde.

Dag 7: Psychosociale basiskennis
Je doet kennis op van het meest voorkomende psychisch lijden, psychisch trauma bij medisch letsel. Neurotische klachten worden behandeld, met name angsten en welke interventies mogelijk zijn. Het is belangrijk om psychosociale belemmeringen en psychische ziekte te herkennen. Je doet bekendheid op met het bestaan van de DSMIV. Ook leer je over de rouwfase (Kübler-Ross).

Dag 8: Rapporteren en communiceren
Je leert een SMART plan te schrijven (opdracht vooraf). Wat moet daar dan in staan? Wat niet? Je leert over de meest voorkomende valkuilen in de herstelcoachrapportage en hoe je moet rapporteren met het oog op de verschillende belangen. Wat is het belang van de schadereserve? Hoe communiceer je per mail en telefoon met verschillende belanghebbenden? Hoe zorg je er voor dat alle partijen betrokken blijven tijdens het traject? Waar ligt de grens als het gaat om de vertrouwensband met betrokkene? Wanneer moet je het plan van aanpak aanpassen?

Herstelcoach – Extra verplichte programma-onderdelen

Stage
1. Het organiseren en uitvoeren van een stage (min. 8 uren) bij één of meer herstelcoach(es).
De stage kan bestaan uit:
a) Het uitvoeren van werkzaamheden als herstelcoach onder begeleiding van een collega
b) Het uitvoeren van een onderzoek met betrekking tot herstelcoaching
2. Het schrijven van een stageverslag
3. Het presenteren van de stage.

Intervisie
Minimaal één door de groep zelf-georganiseerde (niet begeleide) intervisiebijeenkomst maakt of maken deel uit van deze opleiding.

Reflectieverslag
Het schrijven van een reflectieverslag over je eigen proces gedurende de opleiding.

Examen*
Het examen bestaat uit een praktijkexamen in 3 onderdelen:
1. Het schrijven van een plan van aanpak naar aanleiding van een casus
2. Een gesprek met betrokkene naar aanleiding van een (andere) casus
3. Een gesprek met een belangenbehartiger en een verzekeraar naar aanleiding van het plan van aanpak.

Een schriftelijk examen: Een open boek examen van 1,5 uur waarin toepassing van de lesstof wordt gevraagd.
Opdrachten vanuit de opleiding: Stageverslag, Reflectieverslag, Plan van aanpak.

Examens tijdens de examendag*
– Theoretisch examen
– Praktijkexamen gesprek met betrokkene
– Praktijkexamen gesprek: toelichting plan van aanpak aan belangenbehartiger en verzekeraar.

* Voor elk onderdeel van het examen dient een voldoende gescoord te worden.

Urenschema

Schema HC7

6 oktober 2020 -
Herstelcoach - Visie of product
Docent: Francie Peters
27 oktober 2020 -
De inrichting van het zorgsysteem rondom betrokkene
Docent: Jacqueline Bakker
12 november 2020 -
Stijlflexibiliteit
Docent: Remco Oranje
23 november 2020 -
Wie ben ik als herstelcoach?
Docent: Stanneke Kusters
24 november 2020 -
Coachingstechnieken
Docent: Stanneke Kusters
16 december 2020 -
Psychosociale basiskennis
Docent: George Smits
21 januari 2021 -
Rapporteren en communiceren plan van aanpak
Docent: Francie Peters
5 februari 2021 -
Coachingstechnieken
Docent: Stanneke Kusters
4 maart 2021 -
Examen
Acteur

Evenement boeken

Opleiding Herstelcoach NVVA 21 punten / NIVRE 10 punten

In deze opleiding, op HBO-niveau, leer je meer over de inhoud van het vak, de specifieke vaardigheden die de herstelcoach moet beheersen en oefen je samen met een acteur de specifieke gesprekstechnieken

Available Tickets: 12
The Opleiding Herstelcoach ticket is sold out. You can try another ticket or another date.