Home Opleidingen Rekencursus Verlies van levensonderhoud Art. 6:108 BW
Erik-Jan Bakker

Docent

Erik-Jan Bakker
Telefoon
030 204 10 90
Email
info@letselopleidingen.nl
Lees verder

Trainingslocatie

BCN Utrecht
Daltonlaan 100, 3584 BJ Utrecht

Info over de opleiding

Lees verder

Datum

07 april 2022
Verlopen!

Tijd

Inloop 30 minuten voor aanvang
09:30 - 16:30

Kosten

€629,00

Niveau

Academisch

Rekencursus Verlies van levensonderhoud Art. 6:108 BW

In deze cursus gaan we in op het verzamelen van gegevens die benodigd zijn voor het beoordelen en berekenen van overlijdensschade. Relevante fiscale en sociale wetgeving wordt besproken. Uitvoerig wordt de berekeningsmethodiek van overlijdensschade besproken. Hierbij gaan we in op de vraag hoe de behoefte van de nabestaanden wordt vastgesteld, wat de schade is en welke andere factoren van belang zijn. We passen het in de markt meest gebruikte rekensysteem toe: het RekenProgramma®.

De inhoud van deze cursus kent 3 onderdelen:
1. Er wordt ingegaan op het verzamelen van de gegevens die benodigd zijn voor het beoordelen van de schade. Na afloop van de cursus kunt u de bokken van de schapen scheiden. Of anders gezegd: u hebt inzicht in de gegevens die benodigd zijn om een adequate berekening te maken. Niet teveel gegevens, maar ook niet te weinig.
2. Er wordt ingegaan op het zelf maken van een berekening. Na afloop bent u in staat om zelf een (eenvoudige) schadeberekening te maken die aan alle eisen voldoet. Stap voor stap wordt het opstellen van de berekening besproken.
3. Tenslotte is de cursus bedoeld om u de kennis en vaardigheden te geven schaderapporten van anderen te beoordelen. De cursus biedt u handvatten om een rapportage voor punt door te werken.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Begrippenkader: netto besteedbaar gezinsinkomen, behoefte, behoeftigheid.
• Rekentechnische uitwerking.
• Inkomenscomponenten na overlijden.
• Pensioenopbouw.
• Studerende kinderen, looptijd.
• Weggevallen uitgaven en bijkomende uitgaven.
• Kapitalisatie schade.

Doelstelling:
Na afloop van deze cursus kun je de basiselementen voor het maken van een eenvoudige schadeberekening van het verlies van levensonderhoud benoemen. Verder kun je een afgewogen oordeel geven over de uitgangspunten van een schaderapport en de wijze waarop de uitgangspunten voor een lump-sum schadevergoeding samengesteld worden. Je kunt een eenvoudige schadeberekening zelf uitvoeren.

Interessant voor: Managers, Leidinggevenden, Letselschadeadvocaten, Schadebehandelaars, Schade-experts

Vooropleiding: Minimaal HBO. Voor deelname moet de cursus ‘Verlies van arbeidsvermogen Art 6:107 BW’ zijn gevolgd.

*In combinatie met inschrijving van de cursus ‘Verlies van arbeidsvermogen’ ontvangt u € 75,- korting per cursus