Cursus re-integratie in en rond de letselschadepraktijk

Tijdens deze cursus wordt stilgestaan bij de aan de werkgever in de re-integratie te stellen eisen, en aan bij de positie van re-integratie binnen het aansprakelijkheidsrecht.

JA, IK HEB INTERESSE!

Werkgevers hebben de verplichting om na letsel terugkerende werknemers met inachtneming van de Wet Poortwachter te re-integreren. De binnen de letselschadepraktijk te stellen eisen aan re-integratie verschillen wezenlijk met de eisen in andere sectoren. In deze cursus wordt hierop ingezoomd.

In deze cursusdag wordt stilgestaan bij de aan de werkgever in de re-integratie te stellen eisen, en bij de positie van re-integratie binnen het aansprakelijkheidsrecht. Door in het letselschadetraject tijdig aan beide trajecten aandacht te besteden kan grote winst worden behaald. De rechten en plichten van alle actoren worden belicht.

De ontwikkeling vanuit jurisprudentie over de schadebeperkingsplicht wordt hierin betrokken. Het behouden van de arbeidsplaats en of arbeidsorganisatie heeft een belangrijke plaats binnen deze dag. Immers, de kans op een duurzaam re-integratie resultaat is het grootst bij de eigen werkgever.

Bij verstoringen van de relatie tussen werkgever en werknemer en/of de verzekeraar kan het tijdig inzetten van (preventieve en/of gecombineerde) mediation een positieve wending aan de re-integratiekansen geven. Vanuit de zowel de letselschadepraktijk als de arbeidsrechtpraktijk worden de mogelijkheden van mediation en de te nemen stappen toegelicht.

Doelstelling:

Na afloop van deze cursus ken je juridische en arbeidsdeskundige aspecten die van belang zijn in een re-integratietraject. Je begrijpt wat nodig is voor een succesvolle re-integratie en hoe je de kansen op een positieve uitkomst kunt beinvloeden.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten, Herstelcoaches, Medisch Adviseurs.

DOCENTEN

Lydia Charlier

Erwin Oudenaerde

Opleidingen ter inspiratie!