Cursus Taal- en cultuurbarrieres in de letselschaderegeling

De cursus draagt bij aan een betere communicatie tussen de diverse partijen die bij het letselschadeproces betrokken zijn.

JA, IK HEB INTERESSE!

Regelmatig ontstaat er ruis, wanneer een letselschadeslachtoffer met een andere culturele achtergrond communiceert met zijn belangenbehartiger, de aansprakelijke verzekeraar of een andere betrokken partij. Er vinden regelmatig situaties plaats waarbij partijen elkaar niet begrijpen, zowel letterlijk als figuurlijk. De moeizame communicatie gedurende de behandeling van letselschades zorgt er geregeld voor dat niet het gewenste resultaat wordt bereikt, zowel vanuit het perspectief van het slachtoffer als de verzekeraar. De hamvraag is hoe wij dit communicatieproces positief kunnen beïnvloeden.

Tijdens de cursus zal er nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de meest in het oog springende multiculturele elementen, die invloed hebben op het communicatieproces binnen de letselschaderegeling. Vanuit de multiculturele verschillen wordt een brug geslagen naar de wijze waarop ‘cultuurvertalingen’ een positieve bijdrage kunnen leveren aan de behandeling van letselschades. Er zullen in diverse vormen vooral veel nuttige praktijkvoorbeelden aan bod komen, waarbij casussen met behulp van de acteur een zeer realistische ondersteuning zijn.

Resultaat

De cursus draagt bij aan een betere communicatie tussen de diverse partijen die bij het letselschadeproces betrokken zijn. Na afloop heeft u meer bagage om te reageren op ‘multiculturele’ situaties.

Doelstelling:

Na afloop van deze cursus herken en begrijp je wat er voor nodig is om tot een betere communicatie te komen in ‘multiculturele’ situaties in de lestelschadepraktijk. Door gerichte oefeningen met een acteur heb je ook ervaring opgedaan en kun je deze kennis in de praktijk ook toepassen.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten, Arbeidsdeskundigen, Herstelcoaches

DOCENTEN

Edwin van Slooten

Amar El Ajjourri

Opleidingen ter inspiratie!