Workshop Shock- en affectieschade in de praktijk

Hoewel affectieschade en shockschade vaak in één adem genoemd worden, zijn het verschillende begrippen.

INSCHRIJVEN

Hoewel affectieschade en shockschade vaak in één adem genoemd worden, zijn het verschillende begrippen. Na de inwerkingtreding van de Wet Affectieschade per 1 januari 2019, heeft de werkgever naasten en nabestaanden een zelfstandig recht op smartengeld gegeven. De wetgever wilde daarmee een bijdrage leveren aan de erkenning van het geleden leed van die naasten en nabestaanden.

Shockschade draait daarentegen om de schadevergoeding waarop iemand recht kan hebben als hij of zij een ongeval heeft waargenomen, of direct geconfronteerd wordt met de ernstige gevolgen ervan. Het gaat daarbij om het psychisch leed, dat rechtstreeks door de confrontatie met het ongeval of de gevolgen ervan is en wordt veroorzaakt.

In deze workshop komen de juridische beginselen van shock, affectie – en smartengeld aan de orde en natuurlijk ook de meest recente stand van zaken voor wat betreft de rechtspraak hierover.

Zoals hierboven al werd benoemd is de wet uitgebreid met de mogelijkheid van affectieschade, maar het onderscheid tussen deze drie verschillende soorten schade blijft ook na 1 januari 2019 van groot belang. Ook het (leveren van) bewijs van deze schadeposten krijgt aandacht.

Doelstelling:
Na afloop van deze workshop ken je het verschil tussen affectieschade, shockschade en smartengeld. Je kent de belangrijkst jurisprudentie. Je kunt de bewijsvoering van deze schadeposten toepassen.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten

DOCENT

Freek Schultz

Opleidingen ter inspiratie!