Cursus Reintegratie in en rond de letselschadepraktijk

Cursus Reintegratie in en rond de letselschadepraktijk

Cursus re-integratie in en rond de letselschadepraktijk

Tijdens deze cursus wordt stilgestaan bij de aan de werkgever in de re-integratie te stellen eisen, en aan bij de positie van re-integratie binnen het aansprakelijkheidsrecht.

JA, IK HEB INTERESSE!

Werkgevers hebben de verplichting om na letsel terugkerende werknemers met inachtneming van de Wet Poortwachter te re-integreren. De binnen de letselschadepraktijk te stellen eisen aan re-integratie verschillen wezenlijk met de eisen in andere sectoren. In deze cursus wordt hierop ingezoomd.

In deze cursusdag wordt stilgestaan bij de aan de werkgever in de re-integratie te stellen eisen, en bij de positie van re-integratie binnen het aansprakelijkheidsrecht. Door in het letselschadetraject tijdig aan beide trajecten aandacht te besteden kan grote winst worden behaald. De rechten en plichten van alle actoren worden belicht.

De ontwikkeling vanuit jurisprudentie over de schadebeperkingsplicht wordt hierin betrokken. Het behouden van de arbeidsplaats en of arbeidsorganisatie heeft een belangrijke plaats binnen deze dag. Immers, de kans op een duurzaam re-integratie resultaat is het grootst bij de eigen werkgever.

Bij verstoringen van de relatie tussen werkgever en werknemer en/of de verzekeraar kan het tijdig inzetten van (preventieve en/of gecombineerde) mediation een positieve wending aan de re-integratiekansen geven. Vanuit de zowel de letselschadepraktijk als de arbeidsrechtpraktijk worden de mogelijkheden van mediation en de te nemen stappen toegelicht.

Doelstelling:

Na afloop van deze cursus ken je juridische en arbeidsdeskundige aspecten die van belang zijn in een re-integratietraject. Je begrijpt wat nodig is voor een succesvolle re-integratie en hoe je de kansen op een positieve uitkomst kunt beinvloeden.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten, Herstelcoaches, Medisch Adviseurs.

DOCENTEN

Lydia Charlier

Erwin Oudenaerde

Opleidingen ter inspiratie!

Voortvarend mensgericht behandelen van complexe letselschaden

Voortvarend mensgericht behandelen van complexe letselschaden

Cursus Voortvarend mensgericht behandelen van complexe letselschaden

Hoe geef je vorm aan vernieuwing en verandering en blijf je in control wanneer de waan van de dag je het gevoel geeft dat er meer “werkdruk” ontstaat?

JA, IK HEB INTERESSE!

Het werkveld van de letselschaderegeling is volop in beweging. Er is steeds meer oog voor het adequaat begeleiden van cliënten, waarbij nieuwe zienswijzen over begeleiding en vormen van dienstverlening hun intrede doen. Betrokkenen worden hier aldoor mee geconfronteerd. Hoe geef je vorm aan vernieuwing en verandering en blijf je in control wanneer de waan van de dag je het gevoel geeft dat er meer “werkdruk” ontstaat?

Professionals maken het verschil door met een open houding en daarbij passend gedrag de bestaande cultuur te verrijken met een veranderende, vernieuwende aanpak. Zaken die inhoudelijk al goed gaan met een doortastende regievoering nog beter begeleiden. Het maken van duidelijke keuzes niet uit de weg gaan. Met goede inhoudelijke kennis van jurisprudentie en richtlijnen, houding en gedrag, wat bijdraagt aan een adequate regievoering. Er met elkaar uithalen wat mogelijk is. Het programma is gericht op professionals direct betrokken bij het regelen van letselschaden en biedt voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en gedachten. Zo leert u niet alleen van de inleiders, maar ook van uw medecursisten. Bij de cursussen open inschrijving komt algemene casuïstiek aan de orde. Bij incompany cursussen is het mogelijk ontwikkeling te zoeken aan de hand van specifiek voor uw organisatie van belang zijnde casuïstiek.

Programma/Inhoud

 • Wet- en regelgeving (algemeen)
 • Betrokken partijen en organisaties
 • Richtlijnen
 • Begrippen
 • Belangen
 • Cultuur, houding en gedrag
 • Competenties
 • Herstelgerichte dienstverlening
 • Ontwikkelingen in het letselveld
 • Casuïstiek

Doelstelling

Na afloop van deze cursus kun je de recente ontwikkelingen in het werkveld van de letselschaderegeling identificeren. Je begrijpt het belang van competitieontwikkeling en de kracht van persoonlijk leiderschap in relatie tot het proces van letselschaderegeling. De pragmatische aanpak zorgt ervoor dat je jouw dagelijkse werk met meer regie en plezier kunt uitvoeren.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Managers, Letselschadeadvocaten, Arbeidsdeskundigen.

DOCENT

Gerrit Hulsbergen

Aart de Boon

Opleidingen ter inspiratie!

Workshop Arbeidsdeskundige aspecten bij onderzoek naar would-be

Workshop Arbeidsdeskundige aspecten bij onderzoek naar would-be

Workshop Arbeidsdeskundige aspecten bij onderzoek naar would-be

Welke statistieken zijn betrouwbaar, op de casus van toepassing en hoe deze te interpreteren?

JA, IK HEB INTERESSE!

In de letselschaderegeling is het verlies aan arbeidsvermogen een belangrijke schadepost, zeker als het om toekomstig verlies aan arbeidsvermogen gaat. Partijen willen inzicht in de hypothetische carrière- en verdienmogelijkheden en vaak ook de resterende verdiencapaciteit. Het is de arbeidsdeskundige die onderzoek doet naar de would-be situatie en passende arbeid. Maar hoe gaat hij of zij te werk, wat zijn de methoden van onderzoek, welke bronnen kunnen gebruikt worden?

Zeker bij zaken met langere looptijden is inzicht in de would-be situatie van groot belang. Maar hoe kom je op een waarschijnlijk scenario, want ook een arbeidsdeskundige heeft geen glazen bol? De arbeidsdeskundige doet uitgebreid onderzoek naar alle aspecten tot aan het ongeval, maar zal ook andere bronnen raadplegen. Dat kunnen ex-werkgevers zijn, maar ook scholen. Daarnaast spelen statistieken een rol. Maar welke statistieken zijn betrouwbaar, op de casus van toepassing en hoe deze te interpreteren?

Onderwerpen

 • De rol van de arbeidsdeskundige
 • Vraagstelling
 • Methode van onderzoek
 • Bronnenonderzoek en statistiek
 • Passende arbeid bij letselschade
 • Casuïstiek

Doelstelling:

Na afloop van deze workshop ken je de werkwijze van de arbeidsdeskundige in een would-be onderzoek. Daardoor begrijp je welke elementen van belang zijn bij de bepaling van de hypothetische werksituatie en kun je gerichter een opdracht aan de arbeidsdeskundige uitzetten.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten, Rekenkundig experts, Arbeidsdeskundigen

DOCENT

Peter van der Ham

Opleidingen ter inspiratie!

Cursus Relatiegericht en overtuigend schrijven

Cursus Relatiegericht en overtuigend schrijven

Cursus Relatiegericht en overtuigend schrijven

In je hoofd heb je prima op een rijtje wat je wil gaan vragen of vertellen, maar hoe zet je dit snel, doeltreffend en helder op papier?

 

JA, IK HEB INTERESSE!

In je hoofd heb je prima op een rijtje wat je wil gaan vragen of vertellen, maar hoe zet je dit snel, doeltreffend en helder op papier? En dan ook nog zodanig dat het eenduidig en vriendelijk is? Dat is soms best lastig, met als gevolg een onduidelijke of niet echt vriendelijke berichtgeving. Niet zo verwonderlijk, want je non-verbale skills kun je niet inzetten en interpretatie is de grootste ruis op de lijn. Om de schriftelijke boodschap bij de ander exact te laten landen zoals jij in gedachten had, vereist daarom nogal wat van je.

Onderwerpen

 • Communicatie
 • Nederlands in een notendop (optioneel)
 • Taalniveau’s, Taal ‘voutjes’ en Taalverwarring
 • Schrijven met een doel
 • Afstemmen op je doelgroep / lezer
 • Mailen met een gunfactor
 • Het schrijfproces in 5 stappen
 • Overtuigend schrijven en Positief Formuleren
 • Structuur, opbouw en alinea’s
 • Een slecht-nieuwsbericht schrijven
 • Redigeren
 • Schrijfopdrachten en Analyse

Doelstelling:
Na deze cursus schrijf je duidelijk doel- en doelgroepgericht. Verder weet je door de 5 stappen van het schrijfproces precies hoe je snel een goede mail of brief opstelt die lekker leesbaar, eenduidig en overtuigend is. En omdat je weet af te stemmen op je lezer, zet je deze gemakkelijker aan tot actie en staat deze open voor jouw argumenten.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten, (Medisch) secretaresses, Arbeidsdeskundigen, Medisch Adviseurs, Herstelcoaches, Rekenkundig experts

Dit is een 2-daagse opleiding. De startdatum en vervolgdata staan vermeld op de inschrijfpagina.

DOCENT

Claudia Camu

Opleidingen ter inspiratie!

Cursus Effectief regelen en afhandeling schadedossier

Cursus Effectief regelen en afhandeling schadedossier

Cursus Effectief regelen en afhandeling schadedossier

Het effectief regelen van een schadedossier blijkt toch altijd nog een vak apart! Een cursus speciaal voor de jonge professionals in de letselschadebranche.

JA, IK HEB INTERESSE!

Het effectief regelen van een schadedossier blijkt toch altijd nog een vak apart! Een cursus speciaal voor de jonge professionals in de letselschadebranche.

In deze cursus gaan we met elkaar aan de slag met de onderwerpen:

 • Onderhandelen: Bepaal je breekpunt en je optimale resultaat. Leer om de juiste zaken tegen elkaar uit te onderhandelen.
 • Stijlflexibiliteit (7 kleuren drijfveren): Je werkt met diverse soorten mensen die je niet allemaal op dezelfde wijze motiveert. Zorg dat je de gedragsstijl van je gesprekspartner kan ontdekken en gebruik deze om het resultaat te optimaliseren.
 • Eenzijdig regelen: Slimmer en effectiever zijn.
 • Afhandelen van het regelingsgesprek: Het is allemaal mensen werk. Bouw een gunfactor. Groei van to know naar to like naar to trust!
 • Interactie op menselijk niveau (niet gebaseerd op inhoud).

We gaan samen aan de slag om de doorlooptijd van het regelen van een dossier drastisch te verkorten en ervoor te zorgen dat de resultaten onderaan de streep nog veel meer renderen.

Dus nu eens geen cursus op gebied van inhoud, maar we gaan deze dag kijken naar onze menselijke houding, onze talenten en de motivatie van onze gesprekspartners.

Doelstelling:
Na afloop van deze cursus kun je de vaardigheden die je tijdens deze cursus hebt opgedaan toepassen in de dagelijkse praktijk. Daardoor kun je jouw dossiers sneller afwikkelen met een beter resultaat!

Interessant voor: Schadebehandelaars, Schade-experts

DOCENT

Remco Oranje

Opleidingen ter inspiratie!