Workshop Arbeidsdeskundige aspecten bij onderzoek naar would-be

Workshop Arbeidsdeskundige aspecten bij onderzoek naar would-be

Workshop Arbeidsdeskundige aspecten bij onderzoek naar would-be

Welke statistieken zijn betrouwbaar, op de casus van toepassing en hoe deze te interpreteren?

INSCHRIJVEN

In de letselschaderegeling is het verlies aan arbeidsvermogen een belangrijke schadepost, zeker als het om toekomstig verlies aan arbeidsvermogen gaat. Partijen willen inzicht in de hypothetische carrière- en verdienmogelijkheden en vaak ook de resterende verdiencapaciteit. Het is de arbeidsdeskundige die onderzoek doet naar de would-be situatie en passende arbeid. Maar hoe gaat hij of zij te werk, wat zijn de methoden van onderzoek, welke bronnen kunnen gebruikt worden?

Zeker bij zaken met langere looptijden is inzicht in de would-be situatie van groot belang. Maar hoe kom je op een waarschijnlijk scenario, want ook een arbeidsdeskundige heeft geen glazen bol? De arbeidsdeskundige doet uitgebreid onderzoek naar alle aspecten tot aan het ongeval, maar zal ook andere bronnen raadplegen. Dat kunnen ex-werkgevers zijn, maar ook scholen. Daarnaast spelen statistieken een rol. Maar welke statistieken zijn betrouwbaar, op de casus van toepassing en hoe deze te interpreteren?

Onderwerpen

 • De rol van de arbeidsdeskundige
 • Vraagstelling
 • Methode van onderzoek
 • Bronnenonderzoek en statistiek
 • Passende arbeid bij letselschade
 • Casuïstiek

Doelstelling:

Na afloop van deze workshop ken je de werkwijze van de arbeidsdeskundige in een would-be onderzoek. Daardoor begrijp je welke elementen van belang zijn bij de bepaling van de hypothetische werksituatie en kun je gerichter een opdracht aan de arbeidsdeskundige uitzetten.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten, Rekenkundig experts, Arbeidsdeskundigen

DOCENT

Peter van der Ham

Opleidingen ter inspiratie!

Cursus Relatiegericht en overtuigend schrijven

Cursus Relatiegericht en overtuigend schrijven

Cursus Relatiegericht en overtuigend schrijven

In je hoofd heb je prima op een rijtje wat je wil gaan vragen of vertellen, maar hoe zet je dit snel, doeltreffend en helder op papier?

 

INSCHRIJVEN

In je hoofd heb je prima op een rijtje wat je wil gaan vragen of vertellen, maar hoe zet je dit snel, doeltreffend en helder op papier? En dan ook nog zodanig dat het eenduidig en vriendelijk is? Dat is soms best lastig, met als gevolg een onduidelijke of niet echt vriendelijke berichtgeving. Niet zo verwonderlijk, want je non-verbale skills kun je niet inzetten en interpretatie is de grootste ruis op de lijn. Om de schriftelijke boodschap bij de ander exact te laten landen zoals jij in gedachten had, vereist daarom nogal wat van je.

Onderwerpen

 • Communicatie
 • Nederlands in een notendop (optioneel)
 • Taalniveau’s, Taal ‘voutjes’ en Taalverwarring
 • Schrijven met een doel
 • Afstemmen op je doelgroep / lezer
 • Mailen met een gunfactor
 • Het schrijfproces in 5 stappen
 • Overtuigend schrijven en Positief Formuleren
 • Structuur, opbouw en alinea’s
 • Een slecht-nieuwsbericht schrijven
 • Redigeren
 • Schrijfopdrachten en Analyse

Doelstelling:
Na deze cursus schrijf je duidelijk doel- en doelgroepgericht. Verder weet je door de 5 stappen van het schrijfproces precies hoe je snel een goede mail of brief opstelt die lekker leesbaar, eenduidig en overtuigend is. En omdat je weet af te stemmen op je lezer, zet je deze gemakkelijker aan tot actie en staat deze open voor jouw argumenten.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten, (Medisch) secretaresses, Arbeidsdeskundigen, Medisch Adviseurs, Herstelcoaches, Rekenkundig experts

Dit is een 2-daagse opleiding. De startdatum en vervolgdata staan vermeld op de inschrijfpagina.

DOCENT

Claudia Camu

Opleidingen ter inspiratie!

Cursus Effectief regelen en afhandeling schadedossier

Cursus Effectief regelen en afhandeling schadedossier

Cursus Effectief regelen en afhandeling schadedossier

Het effectief regelen van een schadedossier blijkt toch altijd nog een vak apart! Een cursus speciaal voor de jonge professionals in de letselschadebranche.

INSCHRIJVEN

Het effectief regelen van een schadedossier blijkt toch altijd nog een vak apart! Een cursus speciaal voor de jonge professionals in de letselschadebranche.

In deze cursus gaan we met elkaar aan de slag met de onderwerpen:

 • Onderhandelen: Bepaal je breekpunt en je optimale resultaat. Leer om de juiste zaken tegen elkaar uit te onderhandelen.
 • Stijlflexibiliteit (7 kleuren drijfveren): Je werkt met diverse soorten mensen die je niet allemaal op dezelfde wijze motiveert. Zorg dat je de gedragsstijl van je gesprekspartner kan ontdekken en gebruik deze om het resultaat te optimaliseren.
 • Eenzijdig regelen: Slimmer en effectiever zijn.
 • Afhandelen van het regelingsgesprek: Het is allemaal mensen werk. Bouw een gunfactor. Groei van to know naar to like naar to trust!
 • Interactie op menselijk niveau (niet gebaseerd op inhoud).

We gaan samen aan de slag om de doorlooptijd van het regelen van een dossier drastisch te verkorten en ervoor te zorgen dat de resultaten onderaan de streep nog veel meer renderen.

Dus nu eens geen cursus op gebied van inhoud, maar we gaan deze dag kijken naar onze menselijke houding, onze talenten en de motivatie van onze gesprekspartners.

Doelstelling:
Na afloop van deze cursus kun je de vaardigheden die je tijdens deze cursus hebt opgedaan toepassen in de dagelijkse praktijk. Daardoor kun je jouw dossiers sneller afwikkelen met een beter resultaat!

Interessant voor: Schadebehandelaars, Schade-experts

DOCENT

Remco Oranje

Opleidingen ter inspiratie!

Workshop Shock- en affectieschade in de praktijk

Workshop Shock- en affectieschade in de praktijk

Workshop Shock- en affectieschade in de praktijk

Hoewel affectieschade en shockschade vaak in één adem genoemd worden, zijn het verschillende begrippen.

INSCHRIJVEN

Hoewel affectieschade en shockschade vaak in één adem genoemd worden, zijn het verschillende begrippen. Na de inwerkingtreding van de Wet Affectieschade per 1 januari 2019, heeft de werkgever naasten en nabestaanden een zelfstandig recht op smartengeld gegeven. De wetgever wilde daarmee een bijdrage leveren aan de erkenning van het geleden leed van die naasten en nabestaanden.

Shockschade draait daarentegen om de schadevergoeding waarop iemand recht kan hebben als hij of zij een ongeval heeft waargenomen, of direct geconfronteerd wordt met de ernstige gevolgen ervan. Het gaat daarbij om het psychisch leed, dat rechtstreeks door de confrontatie met het ongeval of de gevolgen ervan is en wordt veroorzaakt.

In deze workshop komen de juridische beginselen van shock, affectie – en smartengeld aan de orde en natuurlijk ook de meest recente stand van zaken voor wat betreft de rechtspraak hierover.

Zoals hierboven al werd benoemd is de wet uitgebreid met de mogelijkheid van affectieschade, maar het onderscheid tussen deze drie verschillende soorten schade blijft ook na 1 januari 2019 van groot belang. Ook het (leveren van) bewijs van deze schadeposten krijgt aandacht.

Doelstelling:
Na afloop van deze workshop ken je het verschil tussen affectieschade, shockschade en smartengeld. Je kent de belangrijkst jurisprudentie. Je kunt de bewijsvoering van deze schadeposten toepassen.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten

DOCENT

Freek Schultz

Opleidingen ter inspiratie!