RekenCursus Verlies van arbeidsvermogen 6:107 BW

In deze cursus gaan we in op het verzamelen van gegevens die benodigd zijn voor het beoordelen en berekenen van schade.

 

INSCHRIJVEN

 In deze cursus gaan we in op het verzamelen van gegevens die benodigd zijn voor het beoordelen en  berekenen van schade. Hierbij wordt de relevante fiscale en sociale wetgeving besproken. Voorts zal  worden ingegaan op het beoordelen van rapportages en berekeningen. We passen de belangrijkste  rekensystemen toe: het RekenProgramma®

De inhoud van deze cursus kent 3 onderdelen:

1. Er wordt ingegaan op het verzamelen van de gegevens die benodigd zijn voor het beoordelen van de schade. Na afloop van de cursus kunt u de bokken van de schapen scheiden. Of anders gezegd: u hebt inzicht in de gegevens die benodigd zijn om een adequate berekening te maken. Niet teveel gegevens, maar ook niet te weinig.

2. Er wordt ingegaan op het zelf maken van een berekening. Na afloop bent u in staat om zelf een (eenvoudige) schadeberekening te maken die aan alle eisen voldoet. Stap voor stap wordt het opstellen van de berekening besproken.

3. Tenslotte is de cursus bedoeld om u de kennis en vaardigheden te geven schaderapporten van anderen te beoordelen. De cursus biedt u handvatten om een rapportage voor punt door te werken. 

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Plan van aanpak berekening verlies van arbeidsvermogen
  • Toelichting verschillende inkomenscomponenten (o.a. overuren zakenauto)
  • Het bruto-netto traject
  • Berekening contante waarde: rekenrente, sterftekans en fiscale schade
  • Wijzigingen inkomenssituatie met ongeval.
  • Valkuilen bij re-integratie
  • Diversen aspecten verlies van arbeidsvermogen en toekomstschade
  • Pensioenschade
  • Wettelijke rente over verschenen schade

Doelstelling:

Na afloop van deze cursus kun je de basiselementen voor het maken van een eenvoudige schadeberekening van het verlies van arbeidsvermogen benoemen. Verder kun je een afgewogen oordeel geven over de uitgangspunten van een schaderapport en de wijze waarop de uitgangspunten voor een lumpsum schadevergoeding samengesteld worden. Je kunt een eenvoudige schadeberekening zelf uitvoeren.

Interessant voor: Managers, Leidinggevenden, Letselschadeadvocaten, Schadebehandelaars, Schade-experts

Cursusmap & syllabus

De syllabus ontvangt u uiterlijk één week voor aanvang van de cursus en de cursusmap ontvangt u op de cursusdag zelf. 

Combinatiekorting!

Profiteer van een combinatiekorting van € 75,- bij gelijktijdige inschrijving van de RekenCursus Verlies van levensonderhoud Art. 6:108 BW

DOCENT

Erik-Jan Bakker

Opleidingen ter inspiratie!