RekenCursus Verlies van arbeidsvermogen 6: 107 BW

 € 679,- | Utrecht

5 september 2024 / 7 november 2024

INSCHRIJVEN

In deze cursus gaan we in op het verzamelen van gegevens die benodigd zijn voor het beoordelen en  berekenen van schade. Hierbij wordt de relevante fiscale en sociale wetgeving besproken. Voorts zal worden ingegaan op het beoordelen van rapportages en berekeningen. We passen de belangrijkste rekensystemen toe: het RekenProgramma®.

De inhoud van deze cursus kent drie onderdelen.

1. Er wordt ingegaan op het verzamelen van de gegevens die benodigd zijn voor het beoordelen van de schade. Na afloop van de cursus kun je de bokken van de schapen scheiden. Of anders gezegd: je hebt inzicht in de gegevens die benodigd zijn om een adequate berekening te maken. Niet te veel gegevens, maar ook niet te weinig.

2. Er wordt ingegaan op het zelf maken van een berekening. Na afloop ben je in staat om zelf een (eenvoudige) schadeberekening te maken die aan alle eisen voldoet. Stap voor stap wordt het opstellen van de berekening besproken.

3. Ook is de cursus bedoeld om je de kennis en vaardigheden te geven schaderapporten van anderen te beoordelen. De cursus biedt je handvatten om een rapportage punt voor punt door te werken.

Onderwerpen

  • Plan van aanpak berekening verlies van arbeidsvermogen
  • Toelichting verschillende inkomenscomponenten (onder andere overuren, zakenauto)
  • Het bruto-nettotraject
  • Berekening contante waarde: rekenrente, sterftekans en fiscale schade
  • Wijzigingen inkomenssituatie met ongeval
  • Valkuilen bij re-integratie
  • Diverse aspecten verlies van arbeidsvermogen en toekomstschade
  • Pensioenschade
  • Wettelijke rente over verschenen schade

Doelstelling
Na afloop van deze cursus kun je de basiselementen voor het maken van een eenvoudige schadeberekening van het verlies van arbeidsvermogen benoemen. Verder kun je een afgewogen oordeel geven over de uitgangspunten van een schaderapport en de wijze waarop de uitgangspunten voor een lumpsum schadevergoeding samengesteld worden. Je kunt zelf een eenvoudige schadeberekening uitvoeren.

Interessant voor
Managers, leidinggevenden, letselschadeadvocaten, schadebehandelaars, schade-experts

Syllabus en cursusmap
De syllabus ontvang je uiterlijk één week voor aanvang van de cursus. De cursusmap ontvang je op de cursusdag zelf.

Combinatiekorting
Profiteer van de combinatiekorting van € 75,- bij gelijktijdige inschrijving van de RekenCursus Verlies van levensonderhoud Art. 6:108 BW.

DOCENT

Erik-Jan Bakker

Opleidingen ter inspiratie!