RekenCursus Verlies van levensonderhoud Art. 6:108 BW

€ 679,- | Utrecht

23 mei 2024 / 19 september 2024 / 21 november 2024

INSCHRIJVEN

In deze cursus gaan we in op het verzamelen van gegevens die benodigd zijn voor het beoordelen en berekenen van overlijdensschade. Relevante fiscale en sociale wetgeving wordt besproken. Uitvoerig wordt de berekeningsmethodiek van overlijdensschade besproken. Hierbij gaan we in op de vraag hoe de behoefte van nabestaanden wordt vastgesteld, wat de schade is en welke andere factoren van belang zijn. We gebruiken de belangrijkste rekensystemen: het RekenProgramma®.

De inhoud van deze cursus kent drie onderdelen.

1. Er wordt ingegaan op het verzamelen van de gegevens die benodigd zijn voor het beoordelen van de schade. Na afloop van de cursus kun je de bokken van de schapen scheiden. Of anders gezegd: je hebt inzicht in de gegevens die benodigd zijn om een adequate berekening te maken. Niet te veel gegevens, maar ook niet te weinig.

2. Er wordt ingegaan op het zelf maken van een berekening. Na afloop ben je in staat om zelf een (eenvoudige) schadeberekening te maken die aan alle eisen voldoet. Stap voor stap wordt het opstellen van de berekening besproken.

3. Ook is de cursus bedoeld om je de kennis en vaardigheden te geven schaderapporten van anderen te beoordelen. De cursus biedt je handvatten om een rapportage punt voor punt door te werken.

Onderwerpen

  • Begrippenkader: netto besteedbaar gezinsinkomen, behoefte, behoeftigheid
  • Rekentechnische uitwerking
  • Inkomenscomponenten na overlijden
  • Pensioenopbouw
  • Studerende kinderen, looptijd
  • Weggevallen uitgaven en bijkomende uitgaven
  • Kapitalisatie schade

Doelstelling
Na afloop van deze cursus kun je de basiselementen voor het maken van een eenvoudige schadeberekening van het verlies van arbeidsvermogen benoemen. Verder kun je een afgewogen oordeel geven over de uitgangspunten van een schaderapport en de wijze waarop de uitgangspunten voor een lumpsum schadevergoeding samengesteld worden. Je kunt zelf een eenvoudige schadeberekening uitvoeren.

Interessant voor
Managers, leidinggevenden, letselschadeadvocaten, schadebehandelaars, schade-experts 

Syllabus en cursusmap
De syllabus ontvang je uiterlijk één week voor aanvang van de cursus. De cursusmap ontvang je op de cursusdag zelf. 

Combinatiekorting
Profiteer van de combinatiekorting van € 75,- bij gelijktijdige inschrijving van de RekenCursus Verlies van arbeidsvermogen Art. 6:107 BW.

DOCENT

Erik-Jan Bakker

Opleidingen ter inspiratie!