Letsel Opleidingen behaalt keurmerk NRTO en registratie CrBKO

Letsel Opleidingen behaalt keurmerk NRTO en registratie CrBKO

Letsel Opleidingen, de in 2019 opgerichte onderwijsorganisatie die zich louter richt op letselschadeprofessionals, heeft met succes het accreditatieproces van de NRTO, de branchevereniging van private opleiders in Nederland, en het CrKBO afgerond. Met inschrijving in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CrKBO) voldoet Letsel Opleidingen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Juist omdat Letsel Opleidingen een nieuwe speler is, is het van belang dat de markt vertrouwen heeft in de kwaliteit van de opleidingen en de organisatie. Er is dan ook veel tijd en moeite gespendeerd aan het behalen van de benodigde onderwijs accreditaties. “Wij kunnen hiermee bewijzen dat wij een professionele onderwijsorganisatie zijn die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan”, aldus Francie Peters, de directeur van Letsel Opleidingen B.V.

“Ik ben er trots op dat wij als jonge organisatie deze registratie en accreditatie al hebben kunnen behalen.” Met het keurmerk van het NRTO conformeert Letsel Opleidingen zich aan de gedragscodes die door de NRTO zijn opgesteld.

De beginselen die in de gedragscodes centraal staan zijn:
• Zorgvuldigheidsbeginsel
• Rechtszekerheidsbeginsel
• Redelijkheidsbeginsel
• Betrouwbaarheidsbeginsel
• Kenbaarheidsbeginsel

Het keurmerk en de registratie zullen ook vermeld worden in het nieuwe overzichtsboekje van Letsel Opleidingen met het onderwijsaanbod voor het eerste half jaar van 2021. Dat boekje zal samen met de RekenHulp 2021 begin januari worden verstuurd.

Wil jij ook als eerste een gratis programmaboekje of rekenhulp 2021 ontvangen? Laat dan hier je gegevens achter voor 20 december 2020 (1 exemplaar per inschrijving)

Bron: schade-magazine.nl