Cursus De zelfstandig ondernemer – Arbeidsdeskundig

Cursus De zelfstandig ondernemer – Arbeidsdeskundig

In de letselschaderegeling krijgen wij steeds meer te maken met zelfstandig ondernemers. De arbeidsmarkt is aan het veranderen. Naast de meer traditionele MKB-ers is met name het aantal ZZP-ers sterk toegenomen. De verzekeringsgraad is relatief laag en daarom worden zelfstandig ondernemers vanaf het eerste moment geconfronteerd met financiële vraagstukken. Dat vraagt van de letselschadeprofessional specialistische kennis.

Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen; juridisch, arbeidsdeskundig en rekenen. In het arbeidsdeskundige dagdeel gaat het over het belang van proactief handelen en behoud van de continuïteit van het bedrijf.

Onderwerpen:
• De rol van de arbeidsdeskundige
• Vraagstelling
• Analyse van het bedrijf en taak- en functieanalyse
• Financiële quickscan
• Knelpuntenanalyse
• Vervangende arbeid, voorzieningen, organisatiewijzigingen
• Samenwerking met AOV-verzekeraar
• Re-integratie
• Casuïstiek

Doelstelling:
Na afloop van deze cursus ken je de specifieke arbeidsdeskundige elementen die betrekking hebben op de positie van de zelfstandig ondernemer in de letselschade. Je weet wat er voor nodig is om de continuïteit van het bedrijf van een zelfstandig ondernemer te behouden en wat je zelf aan dit proces kunt bijdragen.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten, Arbeidsdeskundigen

Vooropleiding: Minimaal HBO

Combinatiekorting!
Schrijf je nu ook in voor het dagdeel rekenkundige aspecten met Erik-Jan Bakker of het dagdeel juridische aspecten met Freek Schultz. Indien je gelijktijdig inschrijft voor het rekenkundig dagdeel bedraagt de totaalprijs € 599,-*. Indien je je gelijktijdig inschrijft voor drie dagdelen, dan bedraagt de totaalprijs € 899,-*.

*Bij boeking van beide dagdelen wordt het verschil in mindering gebracht op de factuur.

Workshop Arbeidsdeskundige aspecten bij onderzoek naar would-be

Workshop Arbeidsdeskundige aspecten bij onderzoek naar would-be

Vanwege de genomen maatregelen in verband met Corona is deze opleiding helaas uitgesteld tot het najaar 2021. Wil je je alvast inschrijven of op de hoogte gehouden worden van de nieuwe datum? Stuur ons dan een berichtje via ons aanvraagformulier.

In de letselschaderegeling is het verlies aan arbeidsvermogen een belangrijke schadepost, zeker als het om toekomstig verlies aan arbeidsvermogen gaat. Partijen willen inzicht in de hypothetische carrière- en verdienmogelijkheden en vaak ook de resterende verdiencapaciteit. Het is de arbeidsdeskundige die onderzoek doet naar de would-be situatie en passende arbeid. Maar hoe gaat hij of zij te werk, wat zijn de methoden van onderzoek, welke bronnen kunnen gebruikt worden?

Zeker bij zaken met langere looptijden is inzicht in de would-be situatie van groot belang. Maar hoe kom je op een waarschijnlijk scenario, want ook een arbeidsdeskundige heeft geen glazen bol? De arbeidsdeskundige doet uitgebreid onderzoek naar alle aspecten tot aan het ongeval, maar zal ook andere bronnen raadplegen. Dat kunnen ex-werkgevers zijn, maar ook scholen. Daarnaast spelen statistieken een rol. Maar welke statistieken zijn betrouwbaar, op de casus van toepassing en hoe deze te interpreteren?

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• De rol van de arbeidsdeskundige
• Vraagstelling
• Methode van onderzoek
• Bronnenonderzoek en statistiek
• Passende arbeid bij letselschade
• Casuïstiek

Doelstelling:
Na afloop van deze workshop ken je de werkwijze van de arbeidsdeskundige in een would-be onderzoek. Daardoor begrijp je welke elementen van belang zijn bij de bepaling van de hypothetische werksituatie en kun je gerichter een opdracht aan de arbeidsdeskundige uitzetten.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten, Rekenkundig experts, Arbeidsdeskundigen

Vooropleiding: Minimaal HBO