Cursus Taal- en cultuurbarrières in de letselschaderegeling

Cursus Taal- en cultuurbarrières in de letselschaderegeling

Tijdens de cursus zal er nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de meest in het oog springende multiculturele elementen, die invloed hebben op het communicatieproces binnen de letselschaderegeling. Vanuit de multiculturele verschillen wordt een brug geslagen naar de wijze waarop ‘cultuurvertalingen’ een positieve bijdrage kunnen leveren aan de behandeling van letselschades.