Voorlichtingsbijeenkomst opleiding Herstelcoach (online)

Voorlichtingsbijeenkomst opleiding Herstelcoach (online)

Wil jij graag herstelcoach worden? Of wil jij weten welke herstelcoachvaardigheden nuttig kunnen zijn voor je huidige beroep?
Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst krijg je een korte introductie over het vak herstelcoaching, de herstelcoachopleiding en de mogelijkheden om na het volgen van de opleiding werk te vinden in het vakgebied.

Meer informatie over de 8-daagse opleiding herstelcoach vind je hier.

Online voorlichtingsbijeenkomst
Inschrijven kan via onderstaand inschrijfformulier. De uitnodiging en link voor deze bijeenkomst wordt uiterlijk 2 dagen vooraanvang per e-mail verzonden.

Is de voorlichtingsbijeenkomst uitverkocht? Geen paniek! Wij organiseren regelmatig gratis voorlichtingsbijeenkomsten voor deze opleiding. Vul ons contactformulier in om je alvast aan te melden. Vermeld hierbij dat je je wilt aanmelden voor de gratis voorlichtingsbijeenkomst en de desbetreffende opleiding.

Verdieping coachingsvaardigheden NIEUW!

Verdieping coachingsvaardigheden NIEUW!

Je hebt al enige of meerdere ervaringen opgedaan in de praktijk als (herstel)coach. Daarbij realiseer je je dat ervaring niet iets is wat is gebeurd, maar dat het is wat je doet met wat er is gebeurd. Een professional zoals jij kenmerkt zichzelf door het vermogen en de wil steeds opnieuw te blijven leren en te reflecteren op die ervaringen.

In het kader van “je bent nooit uitgeleerd” ga je op deze dag onder andere je eigen en elkaars ervaringen tegen het licht houden en onderzoeken wat er allemaal te ontdekken valt. Tevens worden een aantal (persoonlijke) onderwerpen die je wellicht in je (coaching) praktijk tegenkomt nader uitgelicht en besproken. Je gaat daarbij zelf uiteraard de agenda mee bepalen.

Te denken valt aan: 
• Belangen en Belangenconflict
• Presence en Zelfvertrouwen
• Vooroordelen en Aannames
• Balanceren tussen wat moet en mag
• Voor jezelf zorgen
• Maar vooral: jouw eigen vragen, issues en uitdagingen…!

Deze dag biedt een uitgelezen kans om onder professionele begeleiding – samen met vakgenoten – een diepere laag in je eigen vakmanschap aan te boren. We werken met korte inleidingen, veel dialoog, coach the coach-sessies en eigen casuïstiek.

Doelstelling:
Na deze dag kun je je vak weer uitoefenen met nieuwe inspiratie, inzichten, herijkte (zelf-)kennis en tips/tools om je werk (nog) effectiever, zinvoller en bevredigender te maken.

Interessant voor: Herstelcoaches en alle letselschadeprofessionals die hun coachingsvaardigheden willen finetunen.

Vooropleiding: Minimaal HAVO / VWO / MBO-4.

Opleiding Herstelcoach

Opleiding Herstelcoach

De herstelcoach is een inmiddels niet meer weg te denken professional in het letselschadevak. In deze opleiding leer je meer over de inhoud van het vak, de specifieke vaardigheden die de herstelcoach moet beheersen en oefen je samen met een acteur de specifieke gesprekstechnieken. Deze opleiding is door het SNRO geaccrediteerd op HBO-niveau. Na het volgen van deze opleiding heb je voldaan aan de bovenbouw verplichtingen van het NIVRE om je te kunnen inschrijven in het NIVRE deskundigenregister (check voor meer informatie daaromtrent www.nivre.nl).

Wil je je alvast aanmelden voor de komende opleiding, dit kan via ons contactformulier of bezoek een van onze (online) gratis voorlichtingsbijeenkomsten herstelcoaching.

De modules die aan bod komen tijdens de opleiding: 
Module Herstelcoach – visie of product?
Module inrichting van het zorgsysteem rondom betrokkene
Module Stijlflexibiliteit
Module Wie ben ik als herstelcoach
Module Coachingstechnieken
Module Psychosociale basiskennis
Module Rapporteren en communiceren plan van aanpak
Module Coachingstechnieken
Module Examentraining

Herstelcoach – Extra verplichte programma-onderdelen:
Stage
1. Het organiseren en uitvoeren van een stage (min. 8 uren) bij één of meer herstelcoach(es).
De stage kan bestaan uit:
a) Het uitvoeren van werkzaamheden als herstelcoach onder begeleiding van een collega
b) Het uitvoeren van een onderzoek met betrekking tot herstelcoaching
2. Het schrijven van een stageverslag
3. Het presenteren van de stage.

Intervisie
Minimaal één (niet begeleide) intervisiebijeenkomst maakt of maken deel uit van deze opleiding.

Reflectieverslag
Het schrijven van een reflectieverslag over je eigen proces gedurende de opleiding.

Examen*
Het examen bestaat uit een praktijkexamen in 3 onderdelen:
1. Het schrijven van een plan van aanpak naar aanleiding van een casus
2. Een gesprek met betrokkene naar aanleiding van een (andere) casus
3. Een gesprek met een belangenbehartiger en een verzekeraar naar aanleiding van het plan van aanpak.

Een schriftelijk examen: Een open boek examen van 1,5 uur waarin toepassing van de lesstof wordt gevraagd.
Opdrachten vanuit de opleiding: Stageverslag, Reflectieverslag, Plan van aanpak.

Examens tijdens de examendag*
– Theoretisch examen
– Praktijkexamen gesprek met betrokkene
– Praktijkexamen gesprek: toelichting plan van aanpak aan belangenbehartiger en verzekeraar.

* Voor elk onderdeel van het examen dient een voldoende gescoord te worden.

Vooropleiding: Minimaal HAVO / VWO / MBO-4. Enige kennis over de vaststelling van letselschade wordt verondersteld.
Om in aanmerking te komen voor een door SNRO gecertificeerd diploma op Hbo-niveau dienen deelnemers aan deze opleiding aan te kunnen tonen dat zij beschikken over een havo/vwo of mbo4-diploma.

Studiebelasting: Conform SNRO-norm 9 EC (252 uur)

Interessant voor: Managers, Leidinggevenden, Letselschadeadvocaten, Schadebehandelaars, Schade-experts, Arbeidsdeskundigen, Loopbaanadviseurs, coaches, fysiotherapeuten, klachtfunctionarissen, medisch adviseurs, ergotherapeuten.

Datumladder HC8 – maart 2022
Workshop de juridische aspecten van herstelcoaching

Workshop de juridische aspecten van herstelcoaching

De herstelcoach is inmiddels een vaste waarde als het gaat om herstelgerelateerde dienstverlening. Met de opening van het NIVRE register voor herstelcoaches is een nieuwe fase van professionalisering aangebroken. Daardoor is het aanbod van deskundige herstelcoaches toegenomen. Desalniettemin is er ook nog onduidelijkheid over welke rol de herstelcoach nu precies speelt en wat een herstelcoachtraject inhoudt. Dat zorgt ervoor dat de herstelcoach soms op basis van een verkeerd verwachtingspatroon wordt ingezet. Deze workshop wil duidelijkheid scheppen over de vraag in welke gevallen de herstelcoach van meerwaarde kan zijn en wanneer niet.

De workshop kent 3 specifieke onderwerpen:

1. Herstelgerelateerde dienstverlening in het algemeen
2. De rol van de herstelcoach
3. Juridische aspecten van herstelcoaching

De volgende onderwerpen worden besproken:

• de 5 vormen van herstelgerelateerde dienstverlening
• de ontstaansgeschiedenis van herstelcoaching in de letselschade
• doelstelling van een herstelcoachtraject
• de 5 gouden regels van herstelcoaching
• hoe gaat het recht om met niet materiële wensen?
• welke rol speelt de schadebeperkingsplicht?
• kan de Herstelcoach eenzijdig worden benoemd?
• bespreken van casuistiek

Deelnemers aan de workshop kunnen van tevoren vragen  indienen die in de presentatie zullen worden meegenomen.

Doelstelling:
Na afloop van deze workshop kun je beter beoordelen wanneer een herstelcoach van meerwaarde is in een letselschadedossier en waarom dat zo is. Je begrijpt wat de huidige positie van de herstelcoach is in het letselschadevak en kent de juridische aspecten die op dit moment duidelijk zijn, alsmede de juridische aspecten waarover nog discussie bestaat.

Interessant voor: Managers, Leidinggevenden, Letselschadeadvocaten, Schadebehandelaars, Schade-experts, Arbeidsdeskundigen, Medisch adviseurs

Vooropleiding: minimaal HBO

Voorlichtingsbijeenkomst opleiding Herstelcoach (online)

Voorlichtingsbijeenkomst opleiding Herstelcoach

Wil jij graag herstelcoach worden? Of wil jij weten welke herstelcoachvaardigheden nuttig kunnen zijn voor je huidige beroep?
Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst krijg je een korte introductie over het vak herstelcoaching, de herstelcoachopleiding en de mogelijkheden om na het volgen van de opleiding werk te vinden in het vakgebied.

Meer informatie over de 8-daagse opleiding herstelcoach vind je hier.

Is de voorlichtingsbijeenkomst uitverkocht? Geen paniek! Wij organiseren regelmatig gratis voorlichtingsbijeenkomsten voor deze opleiding. Vul ons contactformulier in om je alvast aan te melden. Vermeld hierbij dat je je wilt aanmelden voor de gratis voorlichtingsbijeenkomst en de desbetreffende opleiding.

Wist je dat wij ook online voorlichtingsbijeenkomsten organiseren voor deze opleiding? Kijk hier voor de actuele data.