Cursus De zelfstandig ondernemer – Juridisch

Cursus De zelfstandig ondernemer – Juridisch

Voor juristen is het zaak om bij zelfstandigenschades goed in het oog te houden welke oplossingen ons rechtssysteem biedt. Het is immers de jurist die de uitgangspunten dicteert die door de rekenkundige als uitgangspunt worden genomen voor zijn berekening. 

Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen; juridisch, arbeidsdeskundig en rekenen. In het juridische dagdeel komen de juridische beginselen van het schadevergoedingsrecht aan de orde en de specifieke juridische aspecten bij zelfstandigenschade. De jurisprudentie wordt uitgediept en geanalyseerd. Ook aan de orde komt het bewijs van schade, zowel juridisch als praktisch.

Doelstelling:
Na afloop van deze cursus ken je de specifieke juridische elementen die betrekking hebben op de positie van de zelfstandig ondernemer in de letselschade. Je kent de meest recente jurisprudentie op dit vlak en je hebt handvatten gekregen om deze kennis in de praktijk ook toe te passen.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten, Arbeidsdeskundigen

Vooropleiding: Minimaal HBO

Combinatiekorting!
Schrijf je nu ook in voor het dagdeel rekenkundige aspecten met Erik-Jan Bakker of het dagdeel arbeidsdeskundige aspecten met Peter van der Ham. Indien je gelijktijdig inschrijft voor het rekenkundig dagdeel bedraagt de totaalprijs € 599,- *. Indien je je gelijktijdig inschrijft voor drie dagdelen, dan bedraagt de totaalprijs € 899,-*.

*Bij boeking van beide dagdelen wordt het verschil in mindering gebracht op de factuur.

Workshop de juridische aspecten van herstelcoaching

Workshop de juridische aspecten van herstelcoaching

De herstelcoach is inmiddels een vaste waarde als het gaat om herstelgerelateerde dienstverlening. Met de opening van het NIVRE register voor herstelcoaches is een nieuwe fase van professionalisering aangebroken. Daardoor is het aanbod van deskundige herstelcoaches toegenomen. Desalniettemin is er ook nog onduidelijkheid over welke rol de herstelcoach nu precies speelt en wat een herstelcoachtraject inhoudt. Dat zorgt ervoor dat de herstelcoach soms op basis van een verkeerd verwachtingspatroon wordt ingezet. Deze workshop wil duidelijkheid scheppen over de vraag in welke gevallen de herstelcoach van meerwaarde kan zijn en wanneer niet.

De workshop kent 3 specifieke onderwerpen:

1. Herstelgerelateerde dienstverlening in het algemeen
2. De rol van de herstelcoach
3. Juridische aspecten van herstelcoaching

De volgende onderwerpen worden besproken:

• de 5 vormen van herstelgerelateerde dienstverlening
• de ontstaansgeschiedenis van herstelcoaching in de letselschade
• doelstelling van een herstelcoachtraject
• de 5 gouden regels van herstelcoaching
• hoe gaat het recht om met niet materiële wensen?
• welke rol speelt de schadebeperkingsplicht?
• kan de Herstelcoach eenzijdig worden benoemd?
• bespreken van casuistiek

Deelnemers aan de workshop kunnen van tevoren vragen  indienen die in de presentatie zullen worden meegenomen.

Doelstelling:
Na afloop van deze workshop kun je beter beoordelen wanneer een herstelcoach van meerwaarde is in een letselschadedossier en waarom dat zo is. Je begrijpt wat de huidige positie van de herstelcoach is in het letselschadevak en kent de juridische aspecten die op dit moment duidelijk zijn, alsmede de juridische aspecten waarover nog discussie bestaat.

Interessant voor: Managers, Leidinggevenden, Letselschadeadvocaten, Schadebehandelaars, Schade-experts, Arbeidsdeskundigen, Medisch adviseurs

Vooropleiding: minimaal HBO