De posttraumatische stress-stoornis (PTSS)

De posttraumatische stress-stoornis (PTSS)

In deze workshop wordt een overzicht gegeven van diagnostiek en behandeling van de PTSS. E.e.a. gebeurt aan de hand van casuïstiek. Ook is er aandacht voor arbeid gerelateerde PTSS en voor malingering bij PTSS. Tot slot is er aandacht voor het vaststellen van psychische beperkingen bij PTSS.

In deze workshop wordt ingegaan op de psychische gevolgen dat letsel kan veroorzaken en hoe deze te beoordelen in een medisch-juridische context. De meest voorkomende en relevante psychiatrische psychiatrische beelden worden besproken. In het bijzonder wordt ingegaan op de valkuilen in de diagnostiek en het belang van objectivering van klachten.

De doelstelling van de workshop is:
U vergaart kennis van het beloop en de pathofysiologie van belangrijke psychiatrische ziektebeelden, die gerelateerd zijn met letsel. Met name de posttraumatische stress-stoornis wordt besproken, maar ook andere ziektebeelden, geassocieerd met letsel, zoals de somatisch-symptoomstoornis en de neurocognitieve stoornis door traumatisch hersenletsel passeren de revue.

U wordt geïnformeerd over factoren van invloed op het beloop, zoals premorbide kwetsbaarheid, en tal van onderhoudende psychosociale stressfactoren, die het herstel in de weg staan.
Deze zaken zijn van groot belang en dienen zorgvuldig gewogen te worden in een expertise-onderzoek.

Het objectiveren van psychische klachten is een belangrijke peiler in het expertise-onderzoek. U leert zicht te krijgen op de kenmerken van een betrouwbare presentatie en ziektegeschiedenis, en hebt oog voor aanwijzingen voor malingering.

Programma:
• Lezing 1 uur
• Pauze 15 minuten
• Casuïstiekbespreking (deelnemers brengen voorafgaand casuïstiek in)

Datum
Deze datum is komen te vervallen. Een nieuwe datum is momenteel nog niet bekend. Wil je meer info, mail ons dan op info@letselopleidingen.nl

Inlooptijd
n.t.b.