Workshop zelfstandig rekenen

Workshop zelfstandig rekenen

Na het volgen van de rekencursussen weet je theoretisch gezien hoe een schadeberekening tot stand komt. Toch kan de stap naar het zelf maken van een (eenvoudige en/of indicatieve) berekening of het maken van een goede schadereservering nog groot zijn. Dat heeft veelal te maken met onbekendheid met het RekenProgramma®, waardoor je niet op de hoogte bent welke posten waar in het programma moeten worden ingevuld om een betrouwbare berekening van de schade te krijgen.

Tijdens deze praktische workshop wordt geen theorie behandeld, maar worden stap-voor-stap alle functionaliteiten van Het RekenProgramma® gedemonstreerd. Ook ga je zelf een berekening maken in het RekenProgramma®. De eerste casus wordt ter beschikking gesteld en wordt klassikaal behandeld. Maar daarna mag je met je eigen zaken aan de slag. Docent Erik-Jan Bakker is beschikbaar om je verder op weg te helpen, mocht je onverhoopt toch vastlopen.

Doelstelling:
Na afloop van deze workshop ken je de specifieke mogelijkheden van het RekenProgramma en kun je de diverse functies van het RekenProgramma toepassen. Je kunt de rekenkundige componenten van jouw eigen letselschadedossier op de juiste plaatsen in het RekenProgramma invoeren en bent daardoor in staat zelf een schadeberekening te maken.

Interessant voor: Managers, Leidinggevenden, Letselschadeadvocaten, Schadebehandelaars, Schade-experts

Vooropleiding: Minimaal HBO
Let op: deelnemers dienen hun eigen laptop mee te nemen. Basiskennis rekenvaardigheid is vereist. Aan de deelnemers wordt een tijdelijke licentie van het RekenProgramma® ter beschikking gesteld.

*Houders van een licentie van het RekenProgramma® krijgen een korting van € 245,- op het cursusgeld. Aan deelnemers van de workshop die binnen 1 maand na het volgen van deze workshop een licentie op het RekenProgramma® nemen, wordt een korting op de licentiekosten verstrekt van € 245,-

Rekencursus Verlies van levensonderhoud Art. 6:108 BW

Rekencursus Verlies van levensonderhoud Art. 6:108 BW

In deze cursus gaan we in op het verzamelen van gegevens die benodigd zijn voor het beoordelen en berekenen van overlijdensschade. Relevante fiscale en sociale wetgeving wordt besproken. Uitvoerig wordt de berekeningsmethodiek van overlijdensschade besproken. Hierbij gaan we in op de vraag hoe de behoefte van de nabestaanden wordt vastgesteld, wat de schade is en welke andere factoren van belang zijn. We passen het in de markt meest gebruikte rekensysteem toe: het RekenProgramma®.

De inhoud van deze cursus kent 3 onderdelen:
1. Er wordt ingegaan op het verzamelen van de gegevens die benodigd zijn voor het beoordelen van de schade. Na afloop van de cursus kunt u de bokken van de schapen scheiden. Of anders gezegd: u hebt inzicht in de gegevens die benodigd zijn om een adequate berekening te maken. Niet teveel gegevens, maar ook niet te weinig.
2. Er wordt ingegaan op het zelf maken van een berekening. Na afloop bent u in staat om zelf een (eenvoudige) schadeberekening te maken die aan alle eisen voldoet. Stap voor stap wordt het opstellen van de berekening besproken.
3. Tenslotte is de cursus bedoeld om u de kennis en vaardigheden te geven schaderapporten van anderen te beoordelen. De cursus biedt u handvatten om een rapportage voor punt door te werken.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Begrippenkader: netto besteedbaar gezinsinkomen, behoefte, behoeftigheid.
• Rekentechnische uitwerking.
• Inkomenscomponenten na overlijden.
• Pensioenopbouw.
• Studerende kinderen, looptijd.
• Weggevallen uitgaven en bijkomende uitgaven.
• Kapitalisatie schade.

Doelstelling:
Na afloop van deze cursus kun je de basiselementen voor het maken van een eenvoudige schadeberekening van het verlies van levensonderhoud benoemen. Verder kun je een afgewogen oordeel geven over de uitgangspunten van een schaderapport en de wijze waarop de uitgangspunten voor een lump-sum schadevergoeding samengesteld worden. Je kunt een eenvoudige schadeberekening zelf uitvoeren.

Interessant voor: Managers, Leidinggevenden, Letselschadeadvocaten, Schadebehandelaars, Schade-experts

Vooropleiding: Minimaal HBO. Voor deelname moet de cursus ‘Verlies van arbeidsvermogen Art 6:107 BW’ zijn gevolgd.

*In combinatie met inschrijving van de cursus ‘Verlies van arbeidsvermogen’ ontvangt u € 75,- korting per cursus

RekenCursus Verlies van arbeidsvermogen Art. 6:107 BW

RekenCursus Verlies van arbeidsvermogen Art. 6:107 BW

In deze cursus gaan we in op het verzamelen van gegevens die benodigd zijn voor het beoordelen en berekenen van schade. Hierbij wordt de relevante fiscale en sociale wetgeving besproken. Voorts zal worden ingegaan op het beoordelen van rapportages en berekeningen. We passen de belangrijkste rekensystemen toe: Het RekenProgramma®.

De inhoud van deze cursus kent 3 onderdelen:
1. Er wordt ingegaan op het verzamelen van de gegevens die benodigd zijn voor het beoordelen van de schade. Na afloop van de cursus kunt u de bokken van de schapen scheiden. Of anders gezegd: u hebt inzicht in de gegevens die benodigd zijn om een adequate berekening te maken. Niet teveel gegevens, maar ook niet te weinig.
2. Er wordt ingegaan op het zelf maken van een berekening. Na afloop bent u in staat om zelf een (eenvoudige) schadeberekening te maken die aan alle eisen voldoet. Stap voor stap wordt het opstellen van de berekening besproken.
3. Tenslotte is de cursus bedoeld om u de kennis en vaardigheden te geven schaderapporten van anderen te beoordelen. De cursus biedt u handvatten om een rapportage voor punt door te werken.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Plan van aanpak berekening verlies van arbeidsvermogen.
• Toelichting verschillende inkomenscomponenten (o.a. overuren, zakenauto).
• Het bruto-netto traject.
• Berekening contante waarde: rekenrente, sterftekans en fiscale schade.
• Wijzigingen inkomenssituatie met ongeval. Valkuilen bij re-integratie.
• Diversen aspecten verlies van arbeidsvermogen en toekomstschade.
• Pensioenschade.
• Wettelijke rente over verschenen schade.

Doelstelling:
Na afloop van deze cursus kun je de basiselementen voor het maken van een eenvoudige schadeberekening van het verlies van arbeidsvermogen benoemen. Verder kun je een afgewogen oordeel geven over de uitgangspunten van een schaderapport en de wijze waarop de uitgangspunten voor een lump-sum schadevergoeding samengesteld worden. Je kunt een eenvoudige schadeberekening zelf uitvoeren.

Interessant voor: Managers, Leidinggevenden,Letselschadeadvocaten, Schadebehandelaars, Schade-experts

Vooropleiding: Minimaal HBO

*In combinatie met inschrijving van de cursus ‘Verlies van levensonderhoud’ ontvangt u € 75,- korting per cursus