Cursus De zelfstandig ondernemer – Arbeidsdeskundig

Cursus De zelfstandig ondernemer – Arbeidsdeskundig

In de letselschaderegeling krijgen wij steeds meer te maken met zelfstandig ondernemers. De arbeidsmarkt is aan het veranderen. Naast de meer traditionele MKB-ers is met name het aantal ZZP-ers sterk toegenomen. De verzekeringsgraad is relatief laag en daarom worden zelfstandig ondernemers vanaf het eerste moment geconfronteerd met financiële vraagstukken. Dat vraagt van de letselschadeprofessional specialistische kennis.

Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen; juridisch, arbeidsdeskundig en rekenen. In het arbeidsdeskundige dagdeel gaat het over het belang van proactief handelen en behoud van de continuïteit van het bedrijf.

Onderwerpen:
• De rol van de arbeidsdeskundige
• Vraagstelling
• Analyse van het bedrijf en taak- en functieanalyse
• Financiële quickscan
• Knelpuntenanalyse
• Vervangende arbeid, voorzieningen, organisatiewijzigingen
• Samenwerking met AOV-verzekeraar
• Re-integratie
• Casuïstiek

Doelstelling:
Na afloop van deze cursus ken je de specifieke arbeidsdeskundige elementen die betrekking hebben op de positie van de zelfstandig ondernemer in de letselschade. Je weet wat er voor nodig is om de continuïteit van het bedrijf van een zelfstandig ondernemer te behouden en wat je zelf aan dit proces kunt bijdragen.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten, Arbeidsdeskundigen

Vooropleiding: Minimaal HBO

Combinatiekorting!
Schrijf je nu ook in voor het dagdeel rekenkundige aspecten met Erik-Jan Bakker of het dagdeel juridische aspecten met Freek Schultz. Indien je gelijktijdig inschrijft voor het rekenkundig dagdeel bedraagt de totaalprijs € 599,-*. Indien je je gelijktijdig inschrijft voor drie dagdelen, dan bedraagt de totaalprijs € 899,-*.

*Bij boeking van beide dagdelen wordt het verschil in mindering gebracht op de factuur.

Cursus De zelfstandig ondernemer – Rekenkundig

Cursus De zelfstandig ondernemer – Rekenkundig

Het begeleiden en bepalen van letselschade van een zelfstandig ondernemer vergt specialistische kennis. Met name ondernemers worden vanaf het eerste moment van arbeidsongeschiktheid vaak geconfronteerd met financiële vraagstukken, zeker als er geen sprake is van een adequate arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tevens is er, anders dan bij werknemers, sprake van grotere onzekerheid. Waar arbeidsongeschiktheid bij werknemers meestal goed geregeld is, valt bij een ondernemer de inkomensstroom meteen droog wanneer het arbeidsvermogen (tijdelijk of langdurig) is aangetast.

Voor juristen is het zaak om bij zelfstandigenschades goed in het oog te houden welke oplossingen ons rechtssysteem biedt. Het is immers de jurist die de uitgangspunten dicteert die door de rekenkundige als uitgangspunt worden genomen voor zijn berekening.

Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen; juridisch, arbeidsdeskundig en rekenen. In het rekenkundige dagdeel worden onder andere de navolgende onderwerpen behandeld.

Onderwerpen:
• Hoe komt het inkomen van een ondernemer tot stand?
• Welke informatie is benodigd?
• Wat is de rechtsvorm van de onderneming?
• Hoe gaan we om met de auto van de zaak en privékosten via de zaak?
• Vervanging van de ondernemer
• AOV-uitkeringen
• Re-integratie
• Fiscale aspecten schadevergoeding

Doelstelling:
Na afloop van deze cursus ken je de specifieke rekenkundige elementen die betrekking hebben op de positie van de zelfstandig ondernemer in de letselschade. Je kent de specifieke elementen van het inkomen van de zelfstandige en je kunt daardoor ook de juiste voorbereidingen treffen voor het (laten) berekenen van een schade.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten, Arbeidsdeskundigen

Vooropleiding: Minimaal HBO

Combinatiekorting!
Schrijf je nu ook in voor het dagdeel Juridische aspecten met Freek Schultz of het dagdeel arbeidsdeskundige aspecten met Peter van der Ham. Voor een gecombineerd ochtend- en middagdeel bedraagt de totaalprijs € 599,-*. Indien je je gelijktijdig inschrijft voor drie dagdelen, dan bedraagt de totaalprijs € 899,-*.

*Bij boeking van beide dagdelen wordt het verschil in mindering gebracht op de factuur.

Cursus De zelfstandig ondernemer – Arbeidsdeskundig

Cursus De zelfstandig ondernemer – Juridisch

Voor juristen is het zaak om bij zelfstandigenschades goed in het oog te houden welke oplossingen ons rechtssysteem biedt. Het is immers de jurist die de uitgangspunten dicteert die door de rekenkundige als uitgangspunt worden genomen voor zijn berekening. 

Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen; juridisch, arbeidsdeskundig en rekenen. In het juridische dagdeel komen de juridische beginselen van het schadevergoedingsrecht aan de orde en de specifieke juridische aspecten bij zelfstandigenschade. De jurisprudentie wordt uitgediept en geanalyseerd. Ook aan de orde komt het bewijs van schade, zowel juridisch als praktisch.

Doelstelling:
Na afloop van deze cursus ken je de specifieke juridische elementen die betrekking hebben op de positie van de zelfstandig ondernemer in de letselschade. Je kent de meest recente jurisprudentie op dit vlak en je hebt handvatten gekregen om deze kennis in de praktijk ook toe te passen.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten, Arbeidsdeskundigen

Vooropleiding: Minimaal HBO

Combinatiekorting!
Schrijf je nu ook in voor het dagdeel rekenkundige aspecten met Erik-Jan Bakker of het dagdeel arbeidsdeskundige aspecten met Peter van der Ham. Indien je gelijktijdig inschrijft voor het rekenkundig dagdeel bedraagt de totaalprijs € 599,- *. Indien je je gelijktijdig inschrijft voor drie dagdelen, dan bedraagt de totaalprijs € 899,-*.

*Bij boeking van beide dagdelen wordt het verschil in mindering gebracht op de factuur.