Verdieping juridische aspecten van letselschade in verkeerszaken

€ 999,- | Utrecht
INSCHRIJVEN

Verkeerszaken vormen een belangrijk onderdeel van de letselschadepraktijk. Net als in het verkeer, komt bij de behandeling van verkeerszaken veel samen, zoals de aansprakelijkheidsbeoordeling, dekkingsvraagstukken en de inhoudelijk beoordeling van de schade. Het kan voorkomen dat daarover verschillend wordt gedacht. In deze opleiding ligt de focus op veelvoorkomende discussies binnen verkeerszaken, zoals aansprakelijkheidsvragen en buitengerechtelijke kosten, én de vraag welke procesrechtelijke routes mogelijk zijn als de buitengerechtelijke behandeling stokt.

Het resultaat
Na deze opleiding ben je in staat een juridisch juiste aansprakelijkheidsbeoordeling te maken in verkeerszaken en weet je de knelpunten in verkeerszaken te herkennen en daarover een onderbouwd standpunt in te nemen. Je weet welke routes er zijn als buitengerechtelijk geen oplossing kan worden bereikt en welke gevolgen dit heeft voor de vergoeding van (buitengerechtelijke) kosten.

Dag 1 Aansprakelijkheids- en dekkingsbeoordelingen in verkeerszaken
Een groot deel van de letselschadedossiers komt voort uit verkeersongevallen. Dat vergt veelal in het begin van het dossier een beoordeling van aansprakelijkheid. En dat kan best complex zijn. Zijn de feiten voldoende duidelijk, wat is het juridisch kader, is er eigen schuld en in welke gevallen ontbreekt WAM-dekking en hoe moet daarmee worden omgesprongen?

Op deze dag komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Welke stappen moeten worden gezet voor een goede aansprakelijkheidsbeoordeling?
 • Het juridisch kader van art. 6:162BW, toegepast op verkeerszaken
 • Nuttige bronnen
 • Bewijslastverdeling
 • Eigen schuld
 • Het juridisch kader van art. 185 WVW, overmacht, eigen schuld en bewijs
 • Nieuwe voertuigen en het verkeersrecht
 • Achteropaanrijdingen, wat betekent dit voor aansprakelijkheid?
 • Wat te doen met low impact-zaken?
 • Is er dekking onder de WAM?
 • De WAM en het verhaalsrecht
 • Verkeersrecht in het deelgeschil
 • Actualiteiten verkeersrecht

  Dag 2 Buitengerechtelijke kosten, proceskosten en procedurele stappen in letselschadezaken
  Het grootste deel van de letselschadezaken wordt buitengerechtelijk opgelost. Daarbij vormen de kosten die dat met zich meebrengt een veelvoorkomend discussiepunt in de praktijk. En wat als het niet lukt om buitengerechtelijk tot een oplossing te komen?

  We bespreken twee belangrijke onderwerpen over dit thema:

  1. De (on)mogelijkheden om de kosten van juridische bijstand te verhalen binnen en buiten rechte
  Ten eerste bespreken we de discussie in de letselschadezaken over buitengerechtelijke kosten. Art. 6:96BW biedt een mooi systeem: een benadeelde heeft recht op een vergoeding voor de gemaakte kosten die worden gemaakt om de geleden schade te verhalen. In de praktijk leidt het systeem echter tot veel discussies. Maar wat is de (juiste) juridische toets? Wat is redelijk, hoe verhouden procesafspraken zich tot de wet en wat vinden rechters?

  2. Welke procedurele stappen zijn mogelijk in letselschadezaken?
  Daarna bespreken we welke mogelijkheden er zijn om een letselschadezaak aan de rechter voor te leggen. Welke procedurele mogelijkheden zijn er als partijen het buiten rechte niet eens kunnen worden? En, aanhakend op het eerste onderwerp, hoe zit het met de vergoeding van de gemaakte kosten voor een gerechtelijke procedure?

  Op deze dag komen de volgende onderdelen aan bod:

  • 6:96BW en de totstandkoming daarvan
  • Rechtspraak over buitengerechtelijke kosten
  • De dubbele redelijkheidstoets
  • Procesafspraken (onder andere PIV)
  • BGK & de SVI-polis
  • Voorlopig getuigenverhoor
  • Voorlopig deskundigenbericht
  • Bodemprocedure
  • Hoger beroep
  • Kort geding
  • Deelgeschil
  • Voorlopige voorzieningen
  • Proceskosten

   Interessant voor: Letselschadeadvocaten en academisch geschoolde juristen.

   Niveau
   Deze cursus wordt aangeboden voor professionals met een academische vooropleiding of met academisch denkniveau.

   Vooropleiding
   Minimaal vwo / wo

   DOCENT

   Nils Jonker

   Opleidingen ter inspiratie!