Opleiding Meer grip op je letselschaderegeling

Eigenlijk heel (psycho) logisch

Volg deze opleiding gratis met jouw STAP-budget!
PE-punten: In aanvraag

INSCHRIJVEN

Van jou als letselschadeprofessional wordt er behoorlijk wat verwacht. Je hebt te maken met verschillende partijen die je op een positieve manier wil beïnvloeden, om vooropgestelde resultaten te bereiken.

De positieve invloed die je kan hebben op een betrokkene wordt groter wanneer je het gedrag van anderen snel doorziet. Hierdoor kun je jouw gesprekstactiek afstemmen op de situatie en snel schakelen tussen verschillende communicatiestijlen. Wanneer je dit toepast tijdens een gesprek landt de boodschap sneller én je communicatie heeft meer impact.

Het resultaat: de ontvanger van jouw boodschap krijg je gemakkelijker mee in hetgeen je duidelijk wilt maken of wat je van iemand wilt weten. Dit geldt voor face-to-face gesprekken, maar zeker ook voor telefonisch en schriftelijk contact.

Kortom, naast de vakinhoud word je ook ijzersterk in de vorm én creëer je zelf het optimale regelingsklimaat. Zo weet je grip te houden op elke situatie, de regie (terug) te nemen, je comfortabel en overtuigend uit te drukken en krijg je anderen gemakkelijker met je mee.

Hoe beter de vorm, hoe beter de boodschap landt, hoe effectiever je kunt regelen en dát is Letselschaderegeling in Optima Forma!

Inhoud opleiding
De opleiding is opgebouwd uit 3 modules (lesdagen) die elkaar opvolgen.

Tijdens elke lesdag maak je kennis met verschillende psychologische communicatiemodellen die je kunt toepassen om de letselschadepraktijk gemakkelijker te maken. Je komt tijdens de lesdagen te weten welke communicatievormen het beste bij jouw authentieke persoonlijkheid passen. Vervolgens kun je deze vormen meenemen tijden het uitoefenen van je vak. Ook wordt er gewerkt met casussen uit jouw eigen werkveld. Hiermee kun je de aangereikte theorie direct toepassen op voorbeelden uit de praktijk. Alleen toegepaste kennis is immers van waarde.

Module 1: Communicatie & Positief beïnvloeden
Tijdens deze dag worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Gedragsanalyse en Profilering
 • Effectief communiceren en schakelen op verschillende communicatiestijlen
 • Non-verbale communicatie (met FBI invloeden)
 • De kunst van het stellen van goede (coach)vragen
 • Vorm vs inhoud; hard op de bal, zacht op de man
 • Regie nemen en houden in je gesprek
 • Emotie reduceren en Weerstand positief ombuigen

Te behalen resultaten module 1:

 • Je bent beter in het profileren van het gedrag van je gesprekspartner
 • Je kunt jouw communicatiestijl afstemmen op het gedrag van je gesprekspartner.
 • Je communicatie heeft meer impact omdat je met je formulering en uitstraling exact de juiste snaar raakt.
 • Je weet in elke situatie de juiste vragen te stellen.
 • Je begrijpt als geen ander hoe emoties een gesprek in de weg staan en veert hier dan ook gemakkelijk in mee.
 • Je zorg ervoor dat de ander ook echt naar je wil luisteren en sneller zaken van je aan wilt nemen.
 • Je kunt constructief in gesprek blijven omdat je meer ontspannen om kunt gaan met irritatie of frustratie.
 • Je krijg je gesprekspartner of lezer sneller uit de weerstand terug in de rede.
 • Je neemt en houdt op elk moment gemakkelijk de regie in een gesprek.
 • Je bereikt eenvoudiger een optimaal schaderegelingsklimaat.

Module 2: Beïnvloeden als Aristoteles
Tijdens deze dag worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Opfrissen module 1
 • Pro-activiteit, Invloed en Persoonlijk Leiderschap
 • Comfortabel Feedback geven aan je gesprekspartner in 7 veilige stappen
 • De Redenaarskunst
 • De 5 stappen van het optimale SchrijfProces
 • Schriftelijke Overtuigingskracht

Te behalen resultaten module 2

 • Je kunt je gedachten sneller, gemakkelijker en beter vertalen naar tekst
 • Je gesprekspartner is hierdoor sneller overtuigd
 • Je weet een passieve gesprekspartner of lezer te activeren
 • Je kunt nee zeggen en toch de harmonie bewaren
 • Je kunt meer ontspannen (en effectiever) handelen als de ander ja zegt maar nee doet
 • Je kunt een niet-constructieve houding van je gesprekspartner op een comfortabele wijze benoemen
 • Je boodschap landt sneller en beter bij de ander
 • Je bent in staat het gesprek ontspannen voort te zetten als de ander niet reageert zoals je graag zou willen
 • Je bereikt eenvoudiger een optimaal schaderegelingsklimaat

Module 3 Meesterschap in doelgericht Beïnvloeden
Tijdens deze dag worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Opfrissen dag 1 en 2
 • Gedragsbeïnvloeding
 • Onderhandelen als een FBI Negotiator
 • Dé onmisbare aanvulling op het Harvard model
 • NLP technieken
 • De 6 Geheimen van Invloed en Overtuiging

Te behalen resultaten module 3

 • Je zet situaties gemakkelijker naar je eigen hand
 • Je kunt comfortabel in gesprek blijven na een nee, zodat de kans op een ja groter wordt
 • Je hebt zelf meer grip op de positieve uitkomst van een gesprek
 • Je beïnvloedt de ander gemakkelijker op een positieve manier
 • Je weet het probleem zo te definiëren dat jouw oplossing voor de hand ligt bij de ander
 • Je behaalt je doelen gemakkelijker
 • Je weet de harmonie te bewaren ondanks tegengestelde meningen
 • Je zorgt ervoor dat iedereen tevreden op het gesprek kan terugkijken
 • Je bereikt eenvoudiger een optimaal schaderegelingsklimaat

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten, Arbeidsdeskundigen

STAP-budget
Deze opleiding kan gratis worden gevolgd met jouw STAP-budget.

Maatwerk/incompany
Het is ook mogelijk om deze opleiding incompany te volgen. In overleg is veel mogelijk en kunnen wij de opleiding geheel op maat maken voor jou en je collega’s. Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

DOCENT

Claudia Camu

Opleidingen ter inspiratie!