Onze docenten

Trots en blij zijn wij met ons team docenten. Ieder met zijn of haar eigen specialisatie.

Amar El Ajjouri

Amar El Ajjouri

Oprichter en trainer PH Neutraal

Amar doceert, presenteert, acteert, traint en en regisseert. Dat doet hij al sinds hij kan praten en al ruim 20 jaar professioneel. Amar is geboren in Marokko en getogen in Den Haag. Kortom Couscous met een kuiltje jus. Amar ontwikkelde diverse theatervoorstellingen. Hij stond op de planken met verschillende cabaretshows. Met zijn (levens)ervaring weet Amar de meest uiteenlopende doelgroepen te verbinden en te inspireren.

Erwin Audenaerde

Erwin Audenaerde

Gecertificeerd register arbeidsdeskundige, gerechtelijk- en zorgschade deskundige

Na het afronden van de post hbo-opleiding arbeidsdeskundige heeft Edwin een aantal jaren als arbeidsdeskundige bij het UWV gewerkt. Vanaf 1997 werk ik in de letselschadepraktijk.
Edwin houdt zich bezig met re-integreren van letselschadeslachtoffers waarbij ik ben gespecialiseerd in traumatisch hersenletsel en complexe orthopedische letsels, vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid, would-be onderzoeken en zorgschade.
Edwin is gerechtelijk deskundige en als zodanig opgenomen in het LRGD (gecertificeerd en geregistreerd). Sinds 2017 is Edwin ook zorgschadedeskundige.
Momenteel bekleed Edwin de zetel voor de NVvA in de Letselschaderaad en in dat kader is hij zeer nauw betrokken bij Handreiking Zorgschade en de Handreiking traumatisch Hersenletsel.
Ook heeft Edwin meerdere docentschappen gehad, onder meer bij OSR en NIBE-SVV.

ing. Erik-Jan Bakker

ing. Erik-Jan Bakker

Docent rekencursussen

“Ooit afgestudeerd als medisch biologisch analist passen de werkzaamheden van rekenkundig expert mij zeer. Het vervaardigen van personenschadeberekeningen vereist een sterk analytisch vermogen en grote nauwkeurigheid. De bijzonderheid van dit werk zit hem in de uitdaging om in elke casus de complexiteit te ontrafelen, de puzzelstukjes op de juiste plek te laten vallen, en dit vervolgens voor alle betrokken partijen begrijpelijk en transparant op papier te zetten. Het voornaamste doel van onze rapportages en berekeningen is om inzicht te geven, zodat partijen tot een gezamenlijke overeenstemming kunnen komen over de te vergoeden letselschade. Het geeft voldoening hier een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Jacqueline Bakker

Jacqueline Bakker

Docent Opleiding Herstelcoach

Afgestudeerd ergotherapeut in 1988, o.a. een eerstelijns kinderergotherapiepraktijk gerund, 20 jaar eigenaar van Factum, werkzaam in het sociaal domein, interesse in de mens, het optimaliseren van eigen mogelijkheden bij tegenslagen zodat de cliënt verder kan met zijn leven, werkzaam als docent voor interne en externe opleidingen, waarbij de de brug tussen theorie en praktijk van essentieel belang is.

Lydia Charlier

Lydia Charlier

Eigenaar / directeur van Lydia Charlier consult | Advocaat | MfN Mediator | Rechtbankmediator | Zakelijk gespreksleider | Trainer | Gecertificeerd Coach at Charlier Consult

Mens, Mediator en Meester.
Professionele Verbinder. Helpt organisaties om te gaan met conflicten, voortvarend te de-escaleren en duurzame oplossingen te bereiken in zakelijke samenwerkingsrelaties, arbeidsconflicten, verzekeringskwesties en letselschadezaken.
Een goed gesprek hebben met een ervaren, resultaatgerichte communicatieprofessional met een heldere “can do“ aanpak? Met een bemiddelaar met gevoel voor zowel organisatie-vraagstukken als de individuele situatie?

Credo van Lydia:
De wet bepaalt wat mag.
Wat je wilt,
bepaal je zelf.

Bart Gevers

Bart Gevers

Eigenaar / directeur van GOOconsult

Bart is organisatiepsycholoog en eigenaar / directeur van GOOconsult. Hij levert hoogwaardige en op maat toegesneden diensten op het vlak van organisatie-, leiderschap- en managementontwikkeling. Hij houdt zich bezig met het op authentieke wijze vormgeven en begeleiden van leer- en ontwikkelprocessen in organisaties. Dat doet hij ander andere door het faciliteren van organisatieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling.

Kenmerkend in de benadering van Bart is de pragmatische en praktijkgerichte aanpak (ervaringsleren staat centraal). Hij heeft een uitgesproken focus op en passie voor werkelijke klantgerichtheid en is expliciet in zijn keuze voor helder en tegelijkertijd verbindend leiderschap. Breed gedragen eigenaarschap en betrokkenheid zijn hierbij kernthema’s.

Visie & focus “de kunst van minimaal organiseren voor maximaal rendement”

Peter van der Ham

Peter van der Ham

Registerarbeidsdeskundige en gerechtelijk deskundige bij Artoos Van der Ham Raijmakers

Peter van der Ham is na zijn studie bij een verzekeringsmaatschappij gaan werken in de letselschaderegeling. Eerst in de binnendienst, vanaf 1990 in de buitendienst. In 1994 heeft hij de opleiding tot arbeidsdeskundige gevolgd en vanaf 1995 is hij als (register-)arbeidsdeskundige werkzaam. Eerst bij Centraal Beheer (letselschade en AOV) en later bij De Amersfoortse (AOV). Hij is gespecialiseerd in letselschade met zelfstandigen, onderzoeken naar would-be, onderzoeken naar huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid en AOV-beoordelingen. In 2010 heeft hij de opleiding tot gerechtelijk deskundige afgerond en vanaf 2012 is hij actief als onafhankelijk arbeidsdeskundige. Eerst samen met Hilde Artoos en vanaf 1 januari 2019 met Dirk Raijmakers, samen in expertisebureau Artoos Van der Ham Raymakers (AVR Expertise). AVR Expertise werkt uitsluitend in opdracht van twee partijen of in opdracht van de rechtelijke macht.

Victor van den Hoogen

Victor van den Hoogen

Eigenaar Echt Anders

Victor van den Hoogen is (technisch) bedrijfskundige en eigenaar van Echt Anders. Hij biedt maatwerk oplossingen voor vraagstukken rondom mensen in hun werkomgeving, hun onderlinge samenwerking en toegevoegde waarde voor klanten. Ontwikkelgerichte aanpak met ruimte voor ieders bijdrage vanuit het authentiek (echt) en uniek (anders) zijn. Jarenlange ervaring als adviseur en leidinggevende in de financiele dienstverlening en als zelfstandig adviseur bij allerlei organisaties.

Mr. Gerrit Hulsbergen

Mr. Gerrit Hulsbergen

Eigenaar Pi-Advice

Gerrit heeft een zeer ruime ervaring als adviseur/consultant voor verzekeraars-, als aan de zijde van de benadeelde partij en als onafhankelijk bemiddelaar/ mediator. Hij was betrokken bij verschillende ontwikkelingen in de letselschade branche. Daarnaast is hij al geruime tijd betrokken bij verschillende opleidingen binnen de letselschade branche. (EUR mastercourse A&V, basisdocent OSR MZL opleiding, docent Quasir Opleiding Herstelcoach Letselschade, incompany trainer harvard onderhandelingsvaardigheden en minnelijke geschiloplossing).

Nils Jonker

Nils Jonker

Advocaat

Nils Jonker is als advocaat verbonden aan Advocatenkantoor Zuiver Recht en is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Hij procedeert en adviseert op dit rechtsgebied. Als gespecialiseerd LSA-advocaat behandelt hij o.a. veel letselschadezaken. Daarnaast is hij onderdeel van de Kwaliteitscommissie van de Vereniging voor Letselschade Advocaten (LSA) en zet zich daarmee in om kwaliteit van de gespecialiseerd letselschadeadvocatuur te waarborgen. Nils geeft regelmatig lezingen en workshops over het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Jarno Krol

Jarno Krol

Medisch Adviseur

Als medisch adviseur volg je als het ware het hele letselschadetraject op de medische inhoud. Hierdoor krijg je steeds een beeld hoeveel impact ongevallen hebben op slachtoffers. De mogelijkheid tot persoonlijk contact met de slachteroffers is een kernwaarde voor hem. Het gaat immers om mensen niet om diagnoses.’

Remco Oranje

Remco Oranje

Docent Communicatie

Remco werd 4 jaar geleden trainer bij een franchise organisatie. Sinds begin 2019 is hij voor zichzelf gestart met communicatie, sales- en drijfveer cursussen. Sinds 2015 is hij lid van de trainersgilde voor de opleiding van Herstelcoach en daar het diploma behaald. Remco is docent van module “Stijlflexibiliteit”. De letselschade branche triggert hem enorm omdat deze binnen 1 dossier met diverse partijen moet communiceren. Hij kon dankzij deze opleiding ook heel goed zien dat alle salestechnieken prima aansluiten bij de communicatie stukken die de letselschade branche met zich meeneemt. Communicatie blijft van essentieel belang als je moet werken met een betrokkene en een verzekeringsmaatschappij, dus partijen met tegengestelde belangen.

Francie Peters

Francie Peters

Directeur De Bureaus

Na voltooiing van Francie haar studie rechtsgeleerdheid en daarna de postdoctorale studie Zeerecht, werkt zij sinds 1994 in de verzekeringswereld en vanaf 2002 is Francie werkzaam in het letselschadevak. Sinds 2009 houdt zij zich heel intensief bezig met de ontwikkeling van het vak herstelcoaching. Francie is er van overtuigd dat deze vorm van coaching een grote meerwaarde kan hebben in de afwikkeling van letselschadedossiers, met name van whiplashschades. Vanaf het begin is zij betrokken bij de herstelcoachopleiding en is docent van de inleidende module en van de module rapporteren.

Freek Schultz

Freek Schultz

Eigenaar Schultz Advocatuur

Freek studeerde in 1994 af aan de RUG bij prof mr. F.T. Oldenhuis. Aansluitend startte hij mijn loopbaan in de advocatuur. Freek heeft vervolgens een tijd de directie gevoerd van een schaderegelingskantoor. Sinds 2015 is hij weer advocaat, met nu ook weer de nadruk op procederen in letselzaken. Freek geeft college bij het vak letselschade en beroepsziekten. Daarnaast is hij docent OSR, waarbij hij doceert over (juridische aspecten van) schadeposten. Dit jaar is Freek gestart met zijn eigen kantoor Schultz Advocatuur; hierbij richt hij op bijstand in zaken die buiten rechte niet of lastig op te lossen zijn.

Edwin van Slooten

Edwin van Slooten

Managing Director at Letselschadebureau Kloppenburg

Edwin is ruim 25 jaar werkzaam binnen de letselschadebranche. Vooral communicatie die moeizaam verloopt heeft altijd zijn vergaande interesse gehad. Met de vele ervaringen en aanwezige kennis als achtergrond geeft Edwin met veel plezier cursussen en workshops over dit onderwerp.

George Smits

George Smits

Psycholoog

George Smits is coach, trainer, mediator en psycholoog en doceert aan Universiteit van Tilburg, bij SSR en IMFO. Hij heeft jarenlange ervaring met complexe mediation- en coachingstrajecten en begeleidt professionals en organisaties bij turbulente emotionele situaties en bij stadia van verandering. Hij geeft veel lezingen en schreef het boek emotie management.

Eline Spijker

Eline Spijker

Advocaat VictimFirst advocaten

Mijn uitdaging als letselschadeadvocaat is het persoonlijke verhaal van het slachtoffer vertalen naar het juridische en vice versa. Door het helder en stapsgewijs geven van uitleg aan alle betrokken partijen komt men op één lijn en kan tot een constructieve schadeafwikkeling worden gekomen. Door het opleiden van andere letselschadeprofessionals hoop ik deze werkwijze over te kunnen dragen om zo bij te kunnen dragen aan een rechtvaardige behandeling van letselschadezaken over de gehele linie.

Ellen Wierda

Ellen Wierda

Studiecoördinator Letsel Opleidingen

Ellen heeft ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden en ontwikkelen van mensen. Tijdens haar studie communicatiewetenschappen heeft ze de basis gelegd voor haar interesse in de verschillende referentiekaders die mensen hebben en die het gedrag van mensen beïnvloed. Met aandacht voor zowel de mens als de kwestie, brengt zij mensen graag op een constructieve wijze bij elkaar. Als mediator, trainer en psychosociaal therapeut faciliteert ze positieve interactie en oplossingen van uitdagingen tussen individuen en groepen. Ze geniet van echte gesprekken die tot diepe connecties leiden en gelooft in de kracht van samenwerking om mensen te laten groeien en ontwikkelen. Als coördinator van Letsel Opleidingen streeft ze naar een leeromgeving waar elke student zich optimaal kan ontwikkelen.

Ribca van Wijngaarden

Ribca van Wijngaarden

Advocaat en eigenaar PiP Advocatuur | Docente arbeidsrecht

Ribca is een gedreven advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht en in letselschade. Vanuit haar eigen kantoor, PiP Advocatuur, is zij naast advocaat ook mediator, intervisiebegeleider en extern vertrouwenspersoon. In haar werk staan Persoonlijke aandacht voor de client en zaak, Integriteit en Professionaliteit centraal. Als docente arbeidsrecht heeft zij lesgegeven aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is zij voorzitter van de bezwaarcommissie van Chroom-6 bij de KLM Groep en voorzitter van de Werkgroep Artsen Advocaten. Verder ben is zij een fanatieker sporter! 

Robert Withagen

Robert Withagen

Docent Rekencursussen

Tijdens en na afronding van de studie Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Tilburg ben ik korte tijd als jurist werkzaam geweest in de advocatuur. Begin 2014 besloot ik het roer drastisch om te gooien, door mijn wettenbundel in te ruilen voor een rekenmachine. Op 1 maart 2014 ben ik in dienst getreden bij De Bureaus in de functie van Rekenkundig Expert. Het rekenwerk in de letselschadebranche biedt mij veel voldoening, omdat een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de uiteindelijke afwikkeling van letselschadedossiers. Ik zie het als een uitdaging om opdrachtgevers vanuit een neutrale, onafhankelijke positie de helpende hand te bieden door de schade van slachtoffers en nabestaanden op een nauwkeurige wijze te berekenen. Ook haal ik veel plezier uit het delen van mijn kennis tijdens cursussen en presentaties, hetgeen mede mogelijk wordt gemaakt door de samenwerking met Letsel Opleidingen.

Ons actuele programma

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief