Selecteer een pagina

Letselpraktijk

Praktische handvaten voor professionals

Herstelcoaching

Zorgen voor zelfredzaamheid en het leven weer waardevol vinden

Medisch

Belangrijke medische aspecten voor de letselschadeafwikkeling

Rekenen

Cijfermatige onderbouwing van af te wikkelen schades

Competenties en Vaardigheden

Met het oog op de letselschade praktijk

Management

Voor managers van letselschadeprofessionals

Claudia Camu
Eigenaar Connectuition – Corporate training

Na ruim 15 jaar in de verzekeringsbranche te hebben gewerkt (van schadebehandelaar tot manager) kwam ik tot de conclusie dat het trainen en coachen van collega’s en medewerkers mij toch het gelukkigst maakte. Mijn expertise ligt op het vlak van menselijk gedrag, interactie en communicatie. Enerzijds ben ik mateloos gefascineerd door de neurologische en psychologische aspecten daarvan en anderzijds weet ik dat het een wezenlijk deel van ons succes op zakelijk en persoonlijk vlak bepaalt. Mijn missie is dan ook om mensen aan te zetten de allerbeste versie van zichzelf te worden, zodat hun resultaten op elk vlak verbeteren, zij zelfbewuster door het leven gaan en bruisen van energie.

ing. Erik-Jan Bakker
Docent rekencursussen

Na afronding van mijn hbo-studie Medische Biologie ben ik als analist een aantal jaren werkzaam geweest bij diverse wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Door omstandigheden heb ik een switch gemaakt naar de IT en heb ik vervolgens, na diverse opleidingen, als technisch projectleider gewerkt bij een groot automatiseringsbedrijf voor het uitvoeren van diverse migratietrajecten van IT-systemen. Het analyseren en doorgronden van complexe situaties, het vervolgens in kaart brengen van diverse mogelijke oplossingen met oog voor detail, zijn werkzaamheden die mij erg aanspreken en die ik met veel plezier doe. Als trainer maak ik studenten wegwijs in de wereld van de personenschadeberekeningen.

Rosalie Met
is docent, coach en mede-eigenaar van Bureau YOP

…een organisatie die zich bezig houdt met Talentontwikkeling in diverse branches (o.a. personenschade, advocatuur, IT, zorg, FMCG en de werving & selectie). Ze is inmiddels 10 jaar trainer en coach en heeft diverse trainers en coachopleidingengevolgd, waaronder de school voor coaching en een trainersopleiding bij Karin de Galan. Op dit moment volgt zij een verdiepende coachopleiding bij het ITIP onder het motto: ‘’je bent nooit uitgeleerd’’. Van origine is zij jurist. In de letselschade branche heeft ze ervaring opgedaan bij NIBE-SVV waar zij docent was in de Leergang Personenschade Licht Letsel, daarnaast was zij ook vele jaren docent bij OSR-MzL Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel.

Remco Oranje
Docent Communicatie

Ik werd 4 jaar geleden trainer bij een franchise organisatie. Sinds begin 2019 ben ik voor mezelf gestart met communicatie, sales- en drijfveer cursussen. Sinds 2015 lid van de trainersgilde voor de opleiding van Herstelcoach en daar het diploma behaald. Ik ben docent van module “Stijlflexibiliteit”. De letselschade branche triggert mij enorm omdat deze binnen 1 dossier met diverse partijen moet communiceren. Ik kon dankzij deze opleiding ook heel goed zien dat alle salestechnieken prima aansluiten bij de communicatie stukken die de letselschade branche met zich meeneemt. Communicatie blijft van essentieel belang als je moet werken met een betrokkene en een verzekeringsmaatschappij, dus partijen met tegengestelde belangen.

Aart de Boon
Eigenaar Boon-uscoaching

Aart was in verschillende rollen werkzaam in de letselschadebranche. Hij was actief betrokken bij verschillende bestuurlijke gremia van de beroepsgroep register arbeidsdeskundigen en stond mede aan de basis van de certificering van dat beroep. Zijn overtuiging is dat veranderingen in organisatie/ werkprocessen worden bewerkstelligd door inhoudelijke kennis steeds te combineren met competentie ontwikkeling en dit vooral in samenhang te zien (INCOSA).

mr Gerrit Hulsbergen
Eigenaar Pi-Advice

Gerrit heeft een zeer ruime ervaring als adviseur/consultant voor verzekeraars-, als aan de zijde van de benadeelde partij en als onafhankelijk bemiddelaar/ mediator. Hij was betrokken bij verschillende ontwikkelingen in de letselschade branche. Daarnaast is hij al geruime tijd betrokken bij verschillende opleidingen binnen de letselschade branche. (EUR mastercourse A&V, basisdocent OSR MZL opleiding, docent Quasir Opleiding Herstelcoach Letselschade, incompany trainer harvard onderhandelingsvaardigheden en minnelijke geschiloplossing).

Francie Peters
Directeur de Bureaus

Na voltooiing van mijn studie rechtsgeleerdheid en daarna de postdoctorale studie Zeerecht, werk ik sinds 1994 in de verzekeringswereld en vanaf 2002 ben ik werkzaam in het letselschadevak. Sinds 2009 houd ik mij heel intensief bezig met de ontwikkeling van het vak herstelcoaching. Ik ben er van overtuigd dat deze vorm van coaching een grote meerwaarde kan hebben in de afwikkeling van letselschadedossiers, met name van whiplashschades. Vanaf het begin ben ik betrokken bij de herstelcoachopleiding en ik ben docent van de inleidende module en van de module rapporteren.

Freek Schultz
Eigenaar Schultz Advocatuur

Ik studeerde in 1994 af aan de RUG bij prof mr. F.T. Oldenhuis. Aansluitend startte ik mijn loopbaan in de advocatuur. Ik heb vervolgens een tijd de directie gevoerd van een schaderegelingskantoor. Sinds 2015 ben ik weer advocaat, met nu ook weer de nadruk op procederen in letselzaken. Ik geef college bij het vak letselschade en beroepsziekten. Daarnaast ben ik docent OSR, waarbij ik doceer over (juridische aspecten van) schadeposten. Dit jaar ben ik gestart met mijn eigen kantoor Schultz Advocatuur; ik richt mij op bijstand in zaken die buiten rechte niet of lastig op te lossen zijn.

Dr. Onno de Klerk
Psychiater

Onno de Klerk werd opgeleid in het UMC te Leiden (geneeskunde) en in GGZ Drenthe (psychiatrie). Hij promoveerde op neuroimaging bij depressieve stoornissen (RU Groningen, 2011). Stemmingsstoornissen is zijn primaire interessegebied, naast traumagerelateerde stoornissen. Hij heeft veel ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van acute en ernstige psychiatrische stoornissen. Naast Psyon werkt hij als freelance psychiater in Noord-Nederland.

Jacqueline Bakker
Docent opleiding herstelcoach

Afgestudeerd ergotherapeut in 1988, o.a. een eerstelijns kinderergotherapiepraktijk gerund, 20 jaar eigenaar van Factum, werkzaam in het sociaal domein, interesse in de mens, het optimaliseren van eigen mogelijkheden bij tegenslagen zodat de cliënt verder kan met zijn leven, werkzaam als docent voor interne en externe opleidingen, waarbij de de brug tussen theorie en praktijk van essentieel belang is.

George Smits
Psycholoog

George Smits is coach, trainer, mediator en psycholoog en doceert aan Universiteit van Tilburg, bij SSR en IMFO. Hij heeft jarenlange ervaring met complexe mediation- en coachingstrajecten en begeleidt professionals en organisaties bij turbulente emotionele situaties en bij stadia van verandering. Hij geeft veel lezingen en schreef het boek emotie management.

Sarah Moss
Neuropsychologe

GGZ Psycholoog Sarah Moss volgde de opleiding psychologie aan de Universiteit Leiden (afstudeerrichtingen klinische psychologie & organisatiepsychologie). Sinds 2010 is zij werkzaam in het vakgebied medische psychologie vanwege haar interesse in de relatie tussen lichamelijke aandoeningen en (neuro-) psychologische klachten. Naast haar werk als neuropsycholoog en supervisor bij Psyon, is zij werkzaam in een ziekenhuis en de GGZ.

 

Peter van Klingeren
Trainer, trainingsacteur en coach van Bureau YOP

Peter heeft – naast zijn ervaring als trainer, trainingsacteur en coach – lange tijd gewerkt bij diverse kleine en grote organisaties, waarvan 10 jaar op managementniveau. Hierdoor is hij in staat zich snel te verplaatsen in diverse situaties, waarin de ander zich kan bevinden. Peter kent de letselschadebranche goed en spreekt de taal. Zijn expertise ligt op het gebied van interactie en communicatie. Hij is sterk in het spiegelen van gedrag en verbale en non-verbale communicatie en geeft hier actief feedback op. Peter werkt vanuit gelijkwaardigheid en gaat uit van de kracht van de mensen zelf. Hij gelooft dat de mens de behoefte heeft om te blijven ontwikkelen en daar ook gelukkiger van wordt. Zijn missie is om mensen te helpen zichzelf beter te leren kennen en daarmee hun passie en hun eigen potentieel aan mogelijkheden, vaardigheden en talenten te ontdekken.

Arie van Vugt
Eigenaar A.B. van Vugt VOF expertise ongevalsletsels

Opleiding:
Geneeskunde: Universiteit van Amsterdam: 6-2-1980.
Specialisatie Heelkunde: Gemeente Ziekenhuis Leyenburg Den Haag: 7-2-1986
Fellowship Traumatologie: Academisch Ziekenhuis Nijmegen: 1-8-1990

Promotie:
“The unsolved fracture”. A prospective study of 224 consecutive cases with an intracapsular hip fracture. 16-04-1991 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Promotor: Prof. Dr. R.J.A. Goris, hoofd afdeling heelkunde, Academisch Ziekenhuis Nijmegen

Huidige functies:
Medical Advisor EMS 24/7 www.ems-247.com
Eigenaar A.B. van Vugt VOF expertise ongevalsletsels www.abvanvugtletselschade.com
Instructor ATLS®, DSTC® en OTC (fractuurchirurgie)
Lid NVMSR (Ned. Ver. Medisch specialistische rapportage), MA (medisch aanspakelijkheid)
Ingeschreven in LRGD (landelijk register gerechtelijk deskundigen)

Lydia Charlier
Advocaat, MfN Mediator at Beer advocaten, Owner | MfN Mediator | Rechtbankmediator | Zakelijk gespreksleider | Trainer | Gecertificeerd Coach at Charlier Consult

Mens, Mediator en Meester.
Professionele Verbinder. Helpt organisaties om te gaan met conflicten, voortvarend te de-escaleren en duurzame oplossingen te bereiken in zakelijke samenwerkingsrelaties, arbeidsconflicten, verzekeringskwesties en letselschadezaken.
Een goed gesprek hebben met een ervaren, resultaatgerichte communicatieprofessional met een heldere “can do“ aanpak? Met een bemiddelaar met gevoel voor zowel organisatie-vraagstukken als de individuele situatie?

Mijn credo:
De wet bepaalt wat mag.
Wat je wilt,
bepaal je zelf.

Peter van der Ham
Registerarbeidsdeskundige en gerechtelijk deskundige at Artoos Van der Ham Raijmakers

Peter van der Ham is na zijn studie bij een verzekeringsmaatschappij gaan werken in de letselschaderegeling. Eerst in de binnendienst, vanaf 1990 in de buitendienst. In 1994 heeft hij de opleiding tot arbeidsdeskundige gevolgd en vanaf 1995 is hij als (register-)arbeidsdeskundige werkzaam. Eerst bij Centraal Beheer (letselschade en AOV) en later bij De Amersfoortse (AOV). Hij is gespecialiseerd in letselschade met zelfstandigen, onderzoeken naar would-be, onderzoeken naar huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid en AOV-beoordelingen. In 2010 heeft hij de opleiding tot gerechtelijk deskundige afgerond en vanaf 2012 is hij actief als onafhankelijk arbeidsdeskundige. Eerst samen met Hilde Artoos en vanaf 1 januari 2019 met Dirk Raijmakers, samen in expertisebureau Artoos Van der Ham Raymakers (AVR Expertise). AVR Expertise werkt uitsluitend in opdracht van twee partijen of in opdracht van de rechtelijke macht.

Janske van Eersel
Psycholoog | Promovendus | Spreker | Trainer

Janske van Eersel is psycholoog en buitenpromovendus, gespecialiseerd in rouwen om baanverlies. Sinds 2015 verricht zij samen met prof. dr. Paul Boelen en prof. dr. Toon Taris van de Universiteit Utrecht onderzoek naar dit fenomeen. Zij verzorgt regelmatig trainingen voor professionals, als ook voor ervaringsdeskundigen. Tevens begeleidt zij cliënten die zijn vastgelopen in dit rouwproces met een kortdurende gerichte interventie, de transitietraining omgaan met baanverlies, waarbij zij ook gebruikt maakt van haar jarenlange ervaring in de re-integratiebranche.

Erwin Audenaerde
Gecertificeerd register arbeidsdeskundige, gerechtelijk deskundige & zorgschade deskundige

Na het afronden van de post hbo-opleiding arbeidsdeskundige heb ik een aantal jaren als arbeidsdeskundige bij het UWV gewerkt. Vanaf 1997 werk ik in de letselschadepraktijk.
Ik hou mij bezig met:
• re-integreren van letselschadeslachtoffers waarbij ik ben gespecialiseerd in traumatisch hersenletsel en complexe orthopedische letsels;
• vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid;
• would-be onderzoeken;
• zorgschade.
Ik ben gerechtelijk deskundige en als zodanig opgenomen in het LRGD. Uiteraard ben ik gecertificeerd en geregistreerd. Sinds 2017 ben ik ook zorgschadedeskundige.
Naast het uitvoerende werk heb ik diverse bestuursfuncties (gehad). Momenteel bekleed ik de zetel voor de NVvA in de Letselschaderaad en In dat kader ben ik zeer nauw betrokken bij Handreiking Zorgschade en de Handreiking traumatisch Hersenletsel.
Ik heb meerdere docentschappen gehad, onder meer bij OSR en NIBE-SVV.

Neem contact met ons op!

Met heel veel plezier bieden wij jou deze workshops, cursussen en opleidingen aan. Wij hopen dat je het aanbod geslaagd vindt. Wist je dat wij onze opleidingen ook overzichtelijk gebundeld hebben in een boekje? Daarin staan onze opleidingen t/m mei 2020 vermeld. Je kunt dat boekje bestellen door het formulier in te vullen.