Veel gestelde vragen

Wij snappen dat je af en toe vragen hebt, daarom hebben wij de meest voorkomende vragen voor je op een rijtje gezet.

Jij vraagt, wij geven antwoord…

Onderstaand vind je een overzicht van veelvoorkomende vragen die aan ons worden gesteld. Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Ik heb een vraag over:

Vragen over de Entreetoets Letselschade

Is het de bedoeling dat ik alle stof uit mijn hoofd moet leren of is het al voldoende om de readers globaal door te lezen? Zo nee, mag ik dan de readers meenemen naar het examen?
De stof in deze readers behandelt de parate kennis die je moet hebben om deel te nemen aan de opleiding tot NIVRE-expert. Je mag daarom geen readers meenemen naar je examen.

Hoe zien de examens er uit?
Het gaat om een multiplechoice-examen met 50 vragen.

Hoe lang duurt een examen?
Een examen duurt 1 uur.

Kan ik ergens een proefexamen doen zodat ik weet wat ik kan verwachten op het examen?
Je kan geen proefexamen doen. Wel hebben wij een aantal voorbeelden van examenvragen voor je op een rijtje gezet.

Voorbeeldvraag module Kennis:
Art. 6:169 BW bepaalt dat kinderen van 15 jaar:

A) Zelf niet aansprakelijk zijn voor hun handelen en nalaten
B) Zelf kunnen worden aangesproken, daarnaast zijn de ouders hoofdelijk aansprakelijk indien hen een verwijt kan worden gemaakt
C) Zelf kunnen worden aangesproken, daarnaast zijn de ouders hoofdelijk aansprakelijk voor de ontstane schade
D) Zelf aansprakelijk zijn voor hun handelen en nalaten

Voorbeeldvraag module Vaardigheden:
Als ik een auto koop bij een autodealer en alleen de hoogte van de verkoopprijs is nog waar een geschil over is dan is de onderhandeling daarover:

A) Distributief
B) Integratief
C) Een voorbeeld van een prisonners dilemma
D) Geen van bovenstaande antwoorden is juist

Voorbeeldvraag module Externe Deskundigheid:
Welke bewering is juist?

A) Ook bij minder dan 50 medewerkers is de werkgever verplicht het personeel te consulteren als een reorganisatiebesluit kan leiden toe meer dan 25% banenverlies
B) Een werknemer die zich ziek meldt moet aan de werkgever uitleggen wat die ziekte inhoudt
C) De werknemer heeft de verplichting de thuiswerkplek veilig en gezond in te richten
D) Vastgelegde werktijden worden in de rechtspraak niet als een arbeidsvoorwaarde aangemerkt

Moet ik de wetten van de reader Kennis uit mijn hoofd weten? Zo ja, mag ik bij het examen dan het bijlageboekje met de wetsartikelen gebruiken?
Je hoeft de wetten van de reader Kennis niet uit je hoofd te leren, maar je moet wel uit je hoofd weten waar de genoemde artikelen over gaan. Je mag bij dit examen geen bijlageboekje met wetsartikelen gebruiken.

Vragen over het STAP-budget

Wat is het STAP-budget?
Met de STAP-budget subsidie kun je 1.000 euro aanvragen voor een opleiding. Je kunt deze subsidie gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen en je positie op de arbeidsmarkt te versterken. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie.

Je kunt per kalenderjaar maximaal één STAP-opleiding doen waarvoor je maximaal 1.000 euro STAP-budget subsidie toegekend kunt krijgen.

In 2022 is er voor de subsidieregeling STAP-budget 160 miljoen euro beschikbaar dat verdeeld wordt over 5 aanvraagtijdvakken. Iedere 2 maanden start een nieuw aanvraagtijdvak.

Voor wie is de STAP-subsidie?
De doelgroep voor STAP-budget is iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Je kunt als particulier/burger het STAP-budget aanvragen bij UWV.

Je hebt recht op STAP-budget voor een opleiding als:

 • je ouder bent dan 18 jaar en nog geen AOW ontvangt (of je wel of niet werkt, een uitkering ontvangt of ondernemer bent, dat is voor je aanvraag niet relevant).
 • je volksverzekerd bent (dit ben je als je de afgelopen 27 maanden minstens 6 maanden in Nederland gewoond, gewerkt of een uitkering hebt gehad).
 • je dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt gekregen en er nog budget is.
 • je voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het STAP-scholingsregister).

Bepaalde opleidingen kun je tot 30 jaar niet doen met STAP-budget. Hoe zit dat?
Tot 30 jaar kun je geen STAP-budget aanvragen voor een door het ministerie van OCW erkende voltijdsopleiding (zoals een voltijd bacheloropleidingen of een voltijd bol-opleiding in het mbo). Dit om samengaan met studiefinanciering te voorkomen. Losse onderdelen van deze opleidingen en deeltijdopleidingen van OCW erkende opleiders, en ook opleidingen en trainingen van private opleiders komen wel in aanmerking voor het STAP-budget.

Tot wanneer loopt deze regeling?
Tot 2025 is er jaarlijks circa € 218 miljoen beschikbaar, voor circa 300.00 mensen, en vanaf 2026 is dit bedrag structureel beschikbaar (inclusief uitvoeringskosten en eventueel financiering van flankerend beleid). De STAP-budget regeling biedt mogelijkheden om een toekomstbestendige regeling neer te zetten, waarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Hoe werkt het als je de STAP-budget subsidie wilt benutten?

 • Ieder kalenderjaar kun je voor maximaal 1 opleiding STAP-budget aanvragen en krijg je maximaal 1.000 euro subsidie.
 • Iedere 2 maanden is er een nieuwe mogelijkheid om STAP-budget aan te vragen en start er een nieuw aanvraagtijdvak. Voor ieder aanvraagtijdvak in 2022 is 33 miljoen euro beschikbaar.
 • Het volgende aanvraagtijdvak start op vrijdag 1 juli 2022 10.00 uur en loopt tot en met 30 juli 2022. Wees er op tijd bij als een aanvraagtijdvak start, want op=op
 • Je kunt alleen STAP-budget aanvragen voor een opleiding die 4 weken start ná je aanvraag, en die start binnen 3 maanden na het aanvraagtijdvak. Als je voor je opleiding op 1 juli 2022 STAP aanvraagt, dient deze dus te starten na 29 juli 2022 en uiterlijk in de maand november.
 • Tot 30 jaar kun je geen STAP-budget aanvragen voor een door het ministerie van OCW erkende voltijdsopleiding (zoals een voltijd bacheloropleiding of een voltijd bol-opleiding in het mbo). Dit om samengaan met studiefinanciering te voorkomen. Andere STAP-opleidingen kun je tussen 18 en 30 jaar wel doen met STAP-budget.
 • Is een opleiding duurder dan 1.000 euro? Dan betaal je de rest zelf. Je zou nog kunnen vragen of je werkgever (of een andere partij) het meerdere (of een deel daarvan) wil bijdragen.

Kun je de STAP-budget subsidie combineren met andere financieringen?

 • Bedragen de kosten voor de STAP-opleiding meer dan 1.000 euro?
  Dan betaal je de rest zelf. Je zou nog kunnen vragen of je werkgever (of een andere partij) het meerdere (of een deel daarvan) wil bijdragen.
 • Heb je een andere vorm van subsidie?
  Als je recht hebt op een andere vorm van subsidie, bijvoorbeeld de subsidieregeling lerarenbeurs of een studievoorschotvoucher, dan bestaat er recht op STAP-budget voor zover de kosten van de scholing hoger zijn dan de subsidie die je al vanuit een andere subsidieregeling krijgt.
 • Ben je tussen de 18 en 30 jaar?
  Tot 30 jaar kun je geen STAP-budget aanvragen voor een door het ministerie van OCW erkende voltijdsopleiding (zoals een voltijd bacheloropleiding of een voltijd bol-opleiding in het mbo). Dit om samengaan met studiefinanciering te voorkomen. Andere STAP-opleidingen kun je tussen 18 en 30 jaar wel doen met STAP-budget.
 • Het Levenlanglerenkrediet is te combineren met STAP-budget.

Welke kosten kun je vergoed krijgen met STAP-budget?
Je kunt per kalenderjaar maximaal één STAP-opleiding doen waarvoor je maximaal 1.000 euro (inclusief btw) STAP-budget subsidie toegekend kunt krijgen.

Kosten die hiermee vergoed kunnen worden zijn kosten voor het volgen van de scholingsactiviteit (les-, cursus- of college- of examengeld), en ook kosten voor verplichte leermiddelen (waaronder cursusmateriaal en boeken) en beschermingsmiddelen die beslist nodig zijn voor het volgen van de opleiding en die door de opleider in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

Overige kosten die verband houden met de scholingsactiviteit, zoals extra aangeschafte boeken, komen niet in aanmerking voor vergoeding. Deze kosten zijn voor rekening van de aanvrager. Ook kosten voor elektronische apparatuur, zoals computer, laptop, tablet en telefoon komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Vanaf 2023 (streefdatum) zullen ook de kosten voor een EVC-traject vergoed worden met STAP-budget.

Wat als de kosten hoger zijn dan 1.000 euro?
Is een opleiding duurder dan 1.000 euro? Dan betaal je de rest zelf. Je zou nog kunnen vragen of je werkgever (of een andere partij) het meerdere (of een deel daarvan) wil bijdragen.
Als je werkgever (of een andere partij) wil bijdragen, dan moet je dat zelf afhandelen met die persoon/partij. Mogelijk kan een opleider de factuur dan splitsen en een factuur sturen voor het meerdere (of een deel daarvan) naar de bijdragende partij. Dat zou je kunnen afstemmen met de opleider en de bijdragende partij.

Wat als de kosten lager zijn dan 1.000 euro?
Je kunt natuurlijk altijd een subsidieaanvraag doen voor een opleiding met lagere kosten dan 1.000 euro (inclusief btw). Je hebt recht op maximaal 1 STAP-budget voor maximaal 1 opleiding per kalenderjaar.

Ik ben niet zo (digi)taalvaardig. Waar kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van STAP-budget?
Voor groepen die minder (digi)taalvaardig zijn, biedt UWV ondersteuning bij het aanvragen van STAP op UWV-kantoren, fysiek via de 35 werkpleinen en telefonisch via UWV contactpunten. Voor vragen over het aanvragen van STAP-budget kun je terecht bij UWV: 088-8982202, www.stapuwv.nl.

Wat gebeurt er als je de scholing niet kan volgen of niet kan afronden?
Als je de scholing niet kan starten of kan afronden*, dan bestaat er geen recht op subsidie. Je dient dit zo snel mogelijk aan UWV door te geven, zodat UWV kan voorkomen dat het STAP-budget betaald wordt of het STAP-budget kan terugvorderen bij de opleider. Als je niet meedeelt dat je de opleiding niet kan afronden en het niet volgen of afronden is te wijten aan jezelf, dan kan je voor een periode van maximaal 2 jaar worden uitgesloten van het aanvragen van STAP-budget.

*) De scholing is afgerond als je de opleiding hebt voltooid met:

 • een diploma of certificaat
 • of een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80% (of ten minste 80% digitale activiteit bij digitale scholing).

Mijn vraag staat hier niet bij. Met wie kan ik contact opnemen?
Heb je een vraag over het STAP-budget, neem dan contact op met het UWV of check de website van Rijksoverheid.

Heb je een vraag over een opleiding, neem dan contact op met ons. Dit kan per e-mail: info@letselopleidingen.nl of telefonisch: 030-2041090.

Deze vragenlijst wordt regelmatig aangepast en aangevuld. Heb je zelf een vraag of suggestie?
Geef deze dan door via onze contactpagina.

[et_pb_df_gravityform_injector id=”4″ fb_background_color=”#283583″ fb_has_border=”on” fb_border_color=”RGBA(0,0,0,0)” fb_border_color_hover=”RGBA(0,0,0,0)” fb_border_radius=”50″ fb_border_radius_hover=”50″ pb_background_color=”#FFFFFF” footer_border_color=”#FFFFFF” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” title_font=”|600|||||||” title_text_color=”#FFFFFF” title_font_size=”32px” description_text_color=”#FFFFFF” label_text_color=”#FFFFFF” form_button_text_color=”#FFFFFF” form_button_letter_spacing=”3px” min_height=”686px” custom_margin=”||||false|false” custom_padding=”|80||80|false|false” global_colors_info=”{}”][/et_pb_df_gravityform_injector]