Selecteer een pagina


Letsel Opleidingen is opgericht met als doel om betaalbaar, verfrissend en verdiepend onderwijs aan het bestaande aanbod toe te voegen. Zoals onze naam ook al aangeeft, richten wij ons daarbij louter op letselschadeprofessionals.

Betaalbaar

Onderwijs kost tijd en geld, dat staat buiten kijf. Van ons mag u verwachten dat wij meedenken over de economische impact die het volgen van een studie heeft. Dat gaat verder dan alleen de prijsstelling; ook de tijd die een opleiding kost is van belang. Wij houden daarom onze kosten laag en onze cursussen compact.

Verfrissend

Wij doen het graag nèt iets anders. Met een nieuw aanbod op rekenkundig, medisch en herstelgericht terrein. Speciaal voor letselschadeprofessionals zijn er ook specifieke opleidingen ontwikkeld die zich richten op ontwikkeling van vaardigheden en competenties. Bij deze opleidingen worden vaak ervaren acteurs betrokken die ons vak ook echt snappen.

Verdiepend onderwijs

Aan het einde van een rit moet het onderwijs meerwaarde hebben. Voor ons is heel belangrijk dat de student het gevoel heeft dat hij na de opleiding een betere letselschadeprofessional is!

Management

Voor managers van letselschadeprofessionals

Competenties en Vaardigheden

Met het oog op de letselschadepraktijk

Medisch

Belangrijke medische aspecten voor de letselschadeafwikkeling

Rekenen

Cijfermatige onderbouwing van af te wikkelen schades

Herstelcoaching

Zorgen voor zelfredzaamheid en het leven weer waardevol vinden

Letselpraktijk

Praktische handvaten
voor professionals

over ons bedrijf

Letsel Opleidingen is een jong bedrijf. Wij hebben geen docenten in vaste dienst, maar bieden een platform aan professionals om hun opleidingen aan te bieden.

Daarbij is voor ons vooral van belang dat het onderwijs specifiek is toegespitst op de praktijk van de letselschadeprofessional en dat de docent dus kennis heeft van het letselschadevak. Ook willen wij dat de opleidingen passen binnen onze kernwaarden Betaalbaar, Verfrissend en Verdiepend. Aan ons dan de taak om een passende en inspirerende omgeving te vinden waar de opleidingen plaats kunnen vinden en om de docenten en studenten ook overigens te faciliteren. Wil jij ook cursussen, workshops, en/of opleidingen aanbieden via Letsel Opleidingen B.V., neem dan contact met ons op.

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

letselopleidingen