De op deze website getoonde informatie wordt door Letsel Opleidingen met aandacht samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Letsel Opleidingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Letsel Opleidingen worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen.

Hoewel Letsel Opleidingen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Letsel Opleidingen niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijk, schriftelijke toestemming van Letsel Opleidingen.

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimerbeleid kan contact worden opgenomen via info@letselopleidingen.nl.