Opleiding Begrip van jaarrekeningen en ondernemingsvormen

6 PE-punten | € 1.059,- | Utrecht
INSCHRIJVEN

Voor het vaststellen van schade wegens inkomensverlies is het soms noodzakelijk om de jaarrekeningen van een ondernemer en/of onderneming te beoordelen. Daarbij maakt het ook nog uit of de ondernemer een eenmanszaak of een besloten vennootschap als ondernemersvehikel gebruikt. Deze meerdaagse training geeft alle inzicht in de gezondheid van de onderneming voor en na het letsel en hoe moet worden bepaald of en zo ja hoeveel inkomensverlies er is geleden.

Het resultaat
Na het volgen van deze opleiding ben je niet alleen zelfredzaam bij het beoordelen van de werkelijke schade bij het verlies van inkomen van ondernemers en zelfstandigen, maar kun je ook signaleren wanneer extra deskundigheid moet worden ingeschakeld bij de beoordeling van inkomensschade en aanverwante thema’s.

Inhoud cursus
Deze opleiding bestaat uit 2 dagen waar op dag 1 de basisbeginselen aan bod komen en op dag 2 verdieping van de stof wordt behandeld.

Dag 1: Basisstof jaarrekening
Tijdens de eerste dag zal voornamelijk de basis van een jaarrekening worden besproken. Hierbij zullen de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht worden behandeld. Hieruit zullen in het vervolg van de eerste dag begrippen als Solvabiliteit, Liquiditeit, Rendement en Cashflow worden besproken. Vastgesteld zal worden wanneer een onderneming gezond gefinancierd is, hoe vastgesteld kan worden wat een gezond rendement is en of er sprake is van continuïteit.

Op deze dag worden de volgende onderdelen behandeld:

 • De plaats van Financieel Management in organisaties
 • Vijf dimensies van Waardecreatie: effecten op resultaat en cashflow
 • De jaarrekening: Balans, Winst- en Verliesrekening, Cashflow Overzicht
 • Toepassen van Solvabiliteit, Liquiditeit, Rendement en Cashflow en beoordeling van de continuïteit van ondernemingen.

  Dag 2: Verdieping & casuïstiek
  Tijdens deze dag gaan we meer de verdieping in. Dit deel van het programma zal bestaan uit het behandelen van geanonimiseerde casuïstiek. Het is eventueel ook mogelijk om tijdens deze dag eigen casuïstiek in te brengen.

  Op deze dag worden de volgende onderdelen behandeld:

  • de eenmanszaak, de VOF, de BV, de NV, de maatschap
  • Personal Holding versus Werkmaatschappij
  • Inkomensschade bij eenmanszaken, bv’s, meerdere bv’s met elkaar in relatie staande
  • Waardebepaling bij overlijden/arbeidsongeschiktheid
  • Voorspellen van faillissement, deconfiture
  • Effecten van grote rekening courantverhoudingen met de DGA
  • Creatief Boekhouden, het ontmaskeren ervan

   Interessant voor: Managers, Leidinggevenden, Letselschadeadvocaten, Schadebehandelaars, Schade-experts, Rekenaars

   Vooropleiding
   Minimaal vwo / wo

   Te behalen PE-punten: 6

   Maatwerk/incompany
   Met jouw volledige afdeling deelnemen aan de opleiding zonder dat je de deur uit hoeft? De cursus wordt ook aangeboden in maatwerk en incompany. Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

   DOCENT

   Hinrich Slobbe

   Opleidingen ter inspiratie!