Bij Letselopleidingen B.V. weten wij hoe belangrijk het is om te werken met privacygevoelige informatie. Daarom leggen wij je in dit privacy statement graag uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en andere informatie waarvan je wilt dat daar met zorg mee wordt omgegaan.

HOE ZIEN WIJ ONSZELF?
Wij zijn wettelijk gezien verwerkingsverantwoordelijk. Dat komt omdat wij niet alleen informatie beheren, maar omdat wij ook het doel en de middelen voor de verwerking van die informatie bepalen. Het gaat dan om informatie die je direct of indirect aan ons bekend hebt gemaakt, zoals in het afnemen van producten of diensten, het aanmaken en gebruik van een account, het bezoek aan onze website, het inschrijven voor een nieuwsbrief etc.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?
Als je gebruik maakt van de diensten van Letsel Opleidingen B.V. hebben wij veelal de volgende persoonsgegevens in onze systemen opgeslagen:
• Voor- en achternaam
• Titulatuur
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Factuurgegevens
• Gegevens over je werkgever, je functie en je beroep
• BIG-registratienummer
• Gegevens over door jou gevolgde opleidingen
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken en die door jou actief aan ons zijn verstrekt:
• BSN. Dit wordt uitsluitend vastgelegd indien jij trainer bent en als persoon (dus niet vanuit je bedrijf) een vergoeding ontvangt voor jouw diensten.
• Pasfoto
• Kopie paspoort

De zogenaamde rechtsgrond voor het verwerken van jouw persoonlijke informatie is het hebben van een overeenkomst/contract.

WAT DOEN WE MET JOUW INFORMATIE?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om contact met je op te kunnen nemen
– Je te informeren over door jou gevolgde en/of te volgen cursussen/opleidingen
– Jou of je werkgever een factuur te sturen
– Je een mailing of nieuwsbrief te sturen (als je daarvoor toestemming hebt gegeven)
– Als daar een wettelijke verplichting toe bestaat, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Met name als het gaat om meerdaagse opleidingen zal aan jou op de eerste dag van de cursus/opleiding worden gevraagd om toestemming om jouw voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en (eventueel) een foto op een namenlijst te plaatsen. Deze lijst zullen wij daarna aan iedereen mailen. De namenlijst dient om makkelijk contact met elkaar te maken en om eventuele intervisies te kunnen vormen die buiten de cursus/opleiding plaats kunnen vinden.

Soms zullen er tijdens opleidingsdagen ook foto’s door ons gemaakt worden. Wanneer je deelneemt aan een van onze opleidingen, cursussen of andere evenementen ga je er automatisch mee akkoord dat er content (foto-/ videobeelden) gemaakt en gebruikt wordt voor (commerciële) publicaties. Wil je niet in beeld, dan dien je schriftelijk bezwaar te maken.

Je kan je bezwaar richten aan:
Letsel Opleidingen BV
T.a.v. Afdeling communicatie
Europalaan 500
3526 KS UTRECHT

MET WIE DELEN WE JOUW INFORMATIE?
Voor een optimale uitoefening van onze werkzaamheden is het soms noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te delen met andere partijen, zoals docenten en/of medestudenten en/of postverwerkingsbedrijf en/of anderen.
We delen jouw informatie natuurlijk alleen maar met partijen voor wie het noodzakelijk is dat zij over jouw informatiegegevens beschikken. We nemen alle redelijkerwijs mogelijke juridische, technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens veilig en met een toereikend niveau van bescherming worden behandeld. Ook als het gaat om partijen die in opdracht van ons jouw persoonsgegevens verwerken.

WAT WE NIET MET JOUW PERSOONSGEGEVENS DOEN.
We verkopen jouw persoonsgegevens niet. Jouw persoonsgegevens zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan voor de dienstverlening waarvoor Letsel Opleidingen B.V. is ingeschakeld.

WAAR WORDEN JOUW GEGEVENS BEWAARD?
Jouw persoonsgegevens worden door ons altijd binnen de EU/EER bewaard. Om optimale veiligheid te garanderen, worden de door ons gebruikte informatiesystemen ondergebracht in gecertificeerde datacenters, die aan de hoogste eisen voor databeveiliging voldoen.

HOE LANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?
We bewaren jouw persoonsgegevens in principe voor een periode van 10 jaar.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?
Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering.
• Recht op inzage. Je kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Dit overzicht zal kosteloos worden verstrekt.
• Recht op correctie. Je hebt het recht om foutieve en/of incomplete informatie over jezelf te corrigeren.
• Recht op verwijdering (“Het recht om vergeten te worden”). Je hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van jouw persoonsgegevens voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering sturen naar info@letselopleidingen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

HOE ZIT HET MET COOKIES EN DERGELIJKE VOLGTECHNOLOGIËN?
We maken op onze website gebruik van functionele, analytische en tracking cookies en soortgelijke technologieën. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen er van. Als je niet van cookies houdt kun je je afmelden door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

HEB JE EEN KLACHT?
Als je van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP kun je hier vinden.

HOE KUN JE ONS BEREIKEN?
Het adres van de hoofdvestiging van Letsel Opleidingen B.V. is:
Europalaan 500
3526 KS UTRECHT

Je kunt altijd contact met ons opnemen over privacy en bescherming van persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming. Deze is te bereiken per e-mail: info@letselopleidingen.nl of op telefoonnummer +31(0)30 204 10 90.
Indien u vragen heeft kunt u deze per e-mail stellen aan info@letselopleidingen.nl
____________
Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 6 mei 2018.