Workshop Chronisch Regionaal Pijnsyndroom (CRPS)

In deze workshop wordt een overzicht gegeven over het stellen van de diagnose Chronisch Regionaal Pijnsyndroom en differentiaal diagnostische overwegingen.

JA, IK HEB INTERESSE!

In deze workshop wordt een overzicht gegeven over het stellen van de diagnose Chronisch Regionaal Pijnsyndroom en differentiaal diagnostische overwegingen. Deze functionele stoornis kan geschaard worden onder de groep van niet objectiveerbare aandoeningen zoals Whiplash en bekkeninstabilteit en levert in de beoordeling vaak vragen en discussiepunten op.

In deze workshop wordt ingegaan op de discrepantie die er veelal bestaat tussen functional impairment en beperkingen en hoe deze te beoordelen zijn in een medisch-juridische context. Het interpreteren van de resultaten en het maken van de vertaalslag naar functionerende beperkingen is maatwerk.

Er zal worden gewerkt met casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van zowel de bovenste als de onderste extremiteit.

Deelnemers wordt gevraagd om eigen casuïstiek en vragen in te brengen.

Programma:

  • Lezing 1 uur
  • Pauze 15 minuten
  • Casuïstiekbespreking (deelnemers brengen voorafgaand casuïstiek in)

Doelstelling:

Na afloop van deze workshop kun je de specifieke kenmerken van de diagnose Chronisch Regionaal Pijn Syndroom beter identificeren en interpreteren. Rapporten van expertise-artsen op dit vlak kun je daardoor beter begrijpen en uitleggen. Ook ben je beter in staat gerichte vragen aan een expertise-arts te formuleren.

Interessant voor: Medisch adviseurs, Verzekeringsartsen, Bedrijfsartsen, Letselschadeadvocaten, Schade-experts, Schadebehandelaars, Arbeidsdeskundigen.

DOCENT

Arie van Vugt

 

Opleidingen ter inspiratie!