Het verbreden van je kennis aan de hand van een workshop, dat is helemaal niet zo’n slecht idee. Bij Letsel Opleidingen bieden we ook verschillende workshops aan om je kennis over een bepaald onderwerp te verbeteren. Op 6 oktober 2021 werd de workshop Chronisch Regionaal Pijnsyndroom (CRPS) gegeven door docent Arie van Vugt.

In deze workshop wordt een overzicht gegeven over het stellen van de diagnose Chronisch Regionaal Pijnsyndroom en differentiaal diagnostische overwegingen. Deze functionele stoornis kan geschaard worden onder de groep van niet objectiveerbare aandoeningen zoals Whiplash en bekkeninstabilteit en levert in de beoordeling vaak vragen en discussiepunten op. Een erg interessant onderwerp voor onder andere Medisch adviseurs, Verzekeringsartsen, Bedrijfsartsen, Letselschadeadvocaten, Schade-experts, Schadebehandelaars en Arbeidsdeskundigen.

Tijdens de workshop wordt ingegaan op de discrepantie die er veelal bestaat tussen functional impairment en beperkingen en hoe deze te beoordelen zijn in een medisch-juridische context. Het interpreteren van de resultaten en het maken van de vertaalslag naar functionerende beperkingen is maatwerk.

De workshop duurt 3 uur en na afloop  kun je de specifieke kenmerken van de diagnose Chronisch Regionaal Pijn Syndroom beter identificeren en interpreteren. Rapporten van expertise-artsen op dit vlak kun je daardoor beter begrijpen en uitleggen. Ook ben je beter in staat gerichte vragen aan een expertise-arts te formuleren.