Workshop Chronisch Regionaal Pijnsyndroom (CRPS)

Workshop Chronisch Regionaal Pijnsyndroom (CRPS)

Workshop Chronisch Regionaal Pijnsyndroom (CRPS)

In deze workshop wordt een overzicht gegeven over het stellen van de diagnose Chronisch Regionaal Pijnsyndroom en differentiaal diagnostische overwegingen.

JA, IK HEB INTERESSE!

In deze workshop wordt een overzicht gegeven over het stellen van de diagnose Chronisch Regionaal Pijnsyndroom en differentiaal diagnostische overwegingen. Deze functionele stoornis kan geschaard worden onder de groep van niet-objectiveerbare aandoeningen zoals whiplash en bekkeninstabiliteit en levert in de beoordeling vaak vragen en discussiepunten op.

In deze workshop wordt ingegaan op de discrepantie die er veelal bestaat tussen functional impairment en beperkingen en hoe deze te beoordelen zijn in een medisch-juridische context. Het interpreteren van de resultaten en het maken van de vertaalslag naar functionele beperkingen is maatwerk.

Er zal worden gewerkt met casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van zowel de bovenste als de onderste extremiteit.

Deelnemers wordt gevraagd om eigen casuïstiek en vragen in te brengen.

Programma

  • Lezing (1 uur)
  • Pauze (15 minuten)
  • Casuïstiekbespreking – deelnemers brengen voorafgaand casuïstiek in

Doelstelling
Na afloop van deze workshop kun je de specifieke kenmerken van de diagnose Chronisch Regionaal Pijnsyndroom beter identificeren en interpreteren. Rapporten van expertiseartsen op dit vlak kun je daardoor beter begrijpen en uitleggen. Ook ben je beter in staat gerichte vragen aan een expertisearts te formuleren.

Interessant voor
Medisch adviseurs, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, letselschadeadvocaten, schade-experts, schadebehandelaars, arbeidsdeskundigen

DOCENT

Arie van Vugt

 

Opleidingen ter inspiratie!