Workshop Chronisch Regionaal Pijnsyndroom (CRPS)

Workshop Chronisch Regionaal Pijnsyndroom (CRPS)

Workshop Chronisch Regionaal Pijnsyndroom (CRPS)

In deze workshop wordt een overzicht gegeven over het stellen van de diagnose Chronisch Regionaal Pijnsyndroom en differentiaal diagnostische overwegingen.

INSCHRIJVEN

In deze workshop wordt een overzicht gegeven over het stellen van de diagnose Chronisch Regionaal Pijnsyndroom en differentiaal diagnostische overwegingen. Deze functionele stoornis kan geschaard worden onder de groep van niet objectiveerbare aandoeningen zoals Whiplash en bekkeninstabilteit en levert in de beoordeling vaak vragen en discussiepunten op.

In deze workshop wordt ingegaan op de discrepantie die er veelal bestaat tussen functional impairment en beperkingen en hoe deze te beoordelen zijn in een medisch-juridische context. Het interpreteren van de resultaten en het maken van de vertaalslag naar functionerende beperkingen is maatwerk.

Er zal worden gewerkt met casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van zowel de bovenste als de onderste extremiteit.

Deelnemers wordt gevraagd om eigen casuïstiek en vragen in te brengen.

Programma:

  • Lezing 1 uur
  • Pauze 15 minuten
  • Casuïstiekbespreking (deelnemers brengen voorafgaand casuïstiek in)

Doelstelling:

Na afloop van deze workshop kun je de specifieke kenmerken van de diagnose Chronisch Regionaal Pijn Syndroom beter identificeren en interpreteren. Rapporten van expertise-artsen op dit vlak kun je daardoor beter begrijpen en uitleggen. Ook ben je beter in staat gerichte vragen aan een expertise-arts te formuleren.

Interessant voor: Medisch adviseurs, Verzekeringsartsen, Bedrijfsartsen, Letselschadeadvocaten, Schade-experts, Schadebehandelaars, Arbeidsdeskundigen.

DOCENT

Arie van Vugt

 

Opleidingen ter inspiratie!

Workshop PTSS

Workshop PTSS

Workshop De Posttraumatische stress-stoornis (PTSS)

In deze workshop wordt ingegaan op de psychische gevolgen dat letsel kan veroorzaken en hoe deze te beoordelen in een medisch-juridische context.

In deze workshop wordt een overzicht gegeven van diagnostiek en behandeling van de PTSS. E.e.a. gebeurt aan de hand van casuïstiek. Ook is er aandacht voor arbeid gerelateerde PTSS en voor malingering bij PTSS.

In deze workshop wordt ingegaan op de psychische gevolgen dat letsel kan veroorzaken en hoe deze te beoordelen in een medisch-juridische context. De meest voorkomende en  relevante psychiatrische psychiatrische beelden worden besproken. In het bijzonder wordt ingegaan op de valkuilen in de diagnostiek en het belang van objectivering van klachten.

De doelstelling van de workshop is:

U vergaart kennis van het beloop en de pathofysiologie van belangrijke psychiatrische ziektebeelden, die gerelateerd zijn met letsel. Met name de posttraumatische stress-stoornis wordt besproken, maar ook andere ziektebeelden, geassocieerd met letsel, zoals de somatisch-symptoomstoornis en de neurocognitieve stoornis door traumatisch hersenletsel passeren de revue.

U wordt geïnformeerd over factoren van invloed op het beloop, zoals premorbide kwetsbaarheid, en tal van onderhoudende psychosociale stressfactoren, die het herstel in de weg staan. Deze zaken zijn van groot belang en dienen zorgvuldig gewogen te worden in een expertise-onderzoek.

Het objectiveren van psychische klachten is een belangrijke peiler in het expertise-onderzoek. U leert zicht te krijgen op de kenmerken van een betrouwbare presentatie en ziektegeschiedenis, en hebt oog voor aanwijzingen voor malingering.

Programma:

  • Lezing 1 uur
  • Pauze 15 minuten
  • Casuïstiekbespreking (deelnemers brengen voorafgaand casuïstiek in)

DOCENT

Onno de Klerk

 

Opleidingen ter inspiratie!

Workshop Neuropsychologisch onderzoek

Workshop Neuropsychologisch onderzoek

Workshop Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek wordt ingezet om het cognitieve functioneren in kaart te brengen en eventuele cognitieve klachten beperkingen te objectiveren.

Neuropsychologisch onderzoek wordt ingezet om het cognitieve functioneren in kaart te brengen en eventuele cognitieve klachten beperkingen te objectiveren. Tevens wordt daarbij gekeken naar inspanning en inzet, en de eventuele invloed van een suboptimale prestatie.

Het interpreteren van de testresultaten en het maken van de vertaalslag naar functionerende beperkingen is maatwerk. Tijdens deze interactieve workshop zal worden ingegaan op de indicaties voor neuropsychologisch onderzoek, de mogelijkheden en beperkingen van test-onderzoek, fenomenen zoals onderpresteren, overrapporteren en malingering, en hoe cognitieve functiestoornissen worden geobjectiveerd.

Er zal worden gewerkt met casuïstiek uit de dagelijkse praktijk en deelnemers wordt gevraagd om eigen casuistiek en vragen in te brengen.

Programma:

  • Lezing 1 uur
  • Pauze 15 minuten
  • Casuïstiekbespreking (deelnemers brengen voorafgaand casuïstiek in)

DOCENT

Sarah Moss

Opleidingen ter inspiratie!